23.1.2011

Kutsu Elsassin Suomi-seuran vuosikokoukseen 15.2.2011 klo 19.00

Paikka : Taverne des Brasseurs, 12, Rue Saint Charles, Schiltigheim 
Ilmoitathan etukäteen tulostasi seuran sähköpostiin 10.2.2011 mennessä ja kerrotko myös jos haluat syödä kokouksen jälkeen.

Mikäli teillä on toivomuksia asialistan suhteen, ystävällisesti ilmoittakaa asiasta seuran sähköpostiin elsassinsuomiseura@gmail.com viimeistään ensi maanantaina 31 tammikuuta klo 15.
Vuosikokouksessa tullaan päättämään josko Suomi-seura rekrytoi Strasbourgin eurooppalaiselle koululle suomen kielen opettajan. Jos näet asian tärkeäksi tulethan kokoukseen mukaan päättämään asiasta. 
Tervetuloa!

15.1.2011

Otoksia Marlenheimin suvipatikalta 15.5.2011
Kiitos kaunis Marjolle sekä kaikille patikkaan osallistuneille.Kiitokset myös Leilalle ihanista tarjoiluista!

14.1.2011

Tammikuun sutinat

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö.

Oikein hyvää alkanutta vuotta! 
Etelä-Suomessa ja erityisesti Helsingissä on tänä talvena ollut enemmän lunta kuin muualla Suomessa. Päivä onneksi on jo pitenemässä ja pahin kaamos takana.
On jälleen aika hakea järjestö-, tiedotusväline- ja nuorisoapurahoja sekä Suomi-koulujen toiminta-avustuksia. Muistutamme samalla, että tarvitsemme selvityksen myönnetyn apurahan käytöstä, ennen kuin uutta apurahaa voidaan maksaa.
Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa, ja ennakkoäänestys järjestetään ulkomailla 6. – 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestyspaikkoja on 91 valtiossa yhteensä 241 edustustossa tai edustuston toimipaikassa. Ennakkoäänestyskortin postitusta varten äänioikeutetun henkilötietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Lisäksi laki velvoittaa ulkosuomalaisen muutenkin pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomessa.
Kannattaa myös jo ajatella tulevaa kesää: Suomi-Seuran suomen kielen kurssia ja Turussa kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä järjestettävää ulkosuomalaistapahtumaa.

Parhain terveisin
Suomi-Seura ry


Päätöslauselmat ovat lausuntokierroksella

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat luovutettiin 7.12.2010 pääministeri Mari Kiviniemelle, joka lähetti ne edelleen lausuntokierrokselle valtionhallintoon. Päätöslauselmista saadut lausunnot ohjaavat ulkosuomalaisparlamentin edunvalvontatyötä.
Päätöslauselmat ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi käännettynä.
Painetut päätöslauselmat lähetettiin postitse ennen joulua kaikille ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöille. Sihteeristö lähettää mielellään lisäkappaleita ja kieliversioita niitä haluaville. Tilauksia voi tehdä osoitteessa info@usp.fi.
PDF-versiot päätöslauselmista ovat myös USP:n nettisivuilla www.usp.fi.


Apurahojen hakuaika on jälleen

Ulkosuomalaisten järjestöjen kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä ulkosuomalaisten tiedotusvälineiden toimintaan voi jälleen hakea apurahoja. Hakuaika päättyy 28. helmikuuta.
Haettavana on myös nuorisoapurahoja, joilla tuetaan ulkosuomalaisia nuorisojärjestöjä ja
-hankkeita. Nuorisoapurahaa voi anoa hankkeisiin, hankintoihin ja eräin edellytyksin myös toimintaan. Hakuaika päättyy myös helmikuun lopussa.
Suomi-koulujen toiminta-avustusten kevään hakuaika päättyy jo tammikuun lopussa. Lisätietoja Suomi-koulujen avustuksista: Maarit.Hyvarinen@suomi-seura.fi.
Apurahojen hakuehdot ja -lomakkeet ovat Internet-sivuillamme www.suomi-seura.fi > apurahat. Tarvittaessa postitamme tai faksaamme lomakkeet hakuehtoineen. Lisätietoja saatte Suomi-Seuran toimistosta: info@suomi-seura.fi.
Muistutamme samalla, että aiemmista apurahoista on toimitettava selvitykset Suomi-Seuraan myös helmikuun loppuun mennessä.
Tätä seuraavan kerran järjestöt voivat hakea avustusta syyskuun 2011 loppuun mennessä. Tiedotusapurahoja myönnetään sen sijaan seuraavan kerran vasta keväällä 2012, ja niiden – kuten järjestöapurahojenkin – hakuaika päättyy silloin helmikuun lopussa.
Suomi-koulujen toiminta-avustusten syksyn hakuaika päättyy puolestaan lokakuun lopussa.


Eduskuntavaalien ennakkoäänestys ulkomailla huhtikuun alussa

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.
Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 17.4.2011 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
- ennakkoäänestys Suomessa: ke - ti 6. - 12.4.
- ennakkoäänestys ulkomailla: ke - la 6. - 9.4. 
vaalipäivä 17.4.
- tulosten vahvistaminen: ke 20.4.
Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Ennakkoäänestyspaikkoja perustetaan 91 valtioon yhteensä 241 edustustoon tai edustuston toimipaikkaan. Joissakin niistä ennakkoäänestys järjestetään kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vain lyhyemmän ajan.
Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä maassa tai missä kunnassa hän asuu. Edustustoissa voivat äänestää niin ulkosuomalaiset kuin myös ne, jotka asuvat vakituisesti Suomessa, mutta ovat ulkomailla esimerkiksi lomamatkoilla tai työkomennuksella.
Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2007 ulkomailla oli 233 ennakkoäänestyspaikkaa. Ulkomailla äänesti tuolloin lähes 27 000 henkilöä. Eniten äänestäjiä oli Ruotsissa.
Tiedotamme vaaleista lisää seuraavissa järjestötiedotteissamme.
Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 15. - 16.3.1907. Vuoden 2011 eduskuntavaalit ovat järjestyksessään 36. eduskuntavaalit.
Laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) tuli voimaan 1.6.2010. Lailla siirretään eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaihin.
Lisätietoa: http://www.vaalit.fi/


Muista muuttoilmoitus – varmista mahdollisuutesi
äänestää kevään eduskuntavaaleissa

Suomen kansalaisen osoitetietojen pitää olla ajan tasalla väestötietojärjestelmässä, jotta ilmoitus äänioikeudesta kevään 2011 eduskuntavaaleissa saapuu perille. Ulkomailla asuva on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteensa maistraattiin Suomeen. Osoite kannattaa ilmoittaa myös Suomen edustustolle kriisitilanteiden varalta. 
1. Osoitteen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään muutettaessa
ulkomaille tai ulkomailla
Muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailla Sinun on tehtävä muuttoilmoitus (väestötietolaki 21.8.2009/661). Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään. Muuttoilmoitukseen voi käyttää sähköistä lomaketta.
Kun osoitetiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla, varmistuu muun muassa vaalien yhteydessä lähetettävän äänioikeusilmoituksen saaminen. Tässä ilmoituskortissa kerrotaan, missä ja milloin voi äänestää. Ulkomailla asuville lähetetään ilmoituksen liitteenä osoitetiedot äänestyspaikoista ulkomailla.
Väestötietolaki velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen myös ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta.
Myös passihakemuksen vireillepanon edellytys on, että hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja että väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasalla.
Maistraatit eivät ilmoita ulkomailla asuvien suomalaisten osoitetietoja Suomen ulkomaanedustustoille eli suurlähetystöille, konsulaateille tai näiden toimipisteille, vaan ilmoittamisen tekee kansalainen itse.
http://www.maistraatti.fi/, http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/ohjeita_ulkosuomalaisille/
2. Henkilötietojen ilmoittaminen Suomen ulkomaanedustustoon
kriisitilanteita varten
Kriisitilanteessa avustustoimia nopeuttaa, jos Suomen edustustoilla on toimialueellaan asuvien ja sille matkustavien suomalaisten yhteystiedot. Edustustot pitävät henkilöluetteloa maassa asuvista, tietonsa ilmoittaneista suomalaisista. Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.
Suomen ulkomaanedustustot eivät ilmoita ulkomailla asuvien suomalaisten osoitetietoja maistraateille Suomeen vaan se on kansalaisen oikeus ja velvollisuus.
Ulkoministeriön Internet-sivu, jossa on tiedot Suomen edustustoista maailmalla:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?


Suomalaisille myönnettiin viime vuonna ulkomailla 14 000 passia

Suomen ulkomaanedustustot myönsivät vuonna 2010 yhteensä 13 983 Suomen passia. Näistä 996 kappaletta oli väliaikaisia passeja, joita myönnetään poikkeuksellisesti esimerkiksi hätätapauksissa, kun normaalin, biometrisen tunnisteen sisältävän passin myöntäminen ei ole mahdollista. Ulkomailla myönnettyjen passien määrä nousi noin kolmella prosentilla verrattuna vuoteen 2009, kertoo ulkoasiainministeriön tiedote.
Vilkkaimmat passeja myöntävät Suomen ulkomaanedustustot olivat suurlähetystöt Tukholmassa (3318 kappaletta), Lontoossa (1443), Bernissä (559) ja Madridissa (427) sekä konsulaatti Göteborgissa (820) ja pääkonsulaatti Hampurissa (469).
Kiireisin vuodenaika passihakemusten käsittelyssä oli maalis-kesäkuu, jolloin myönnettiin noin 40 prosenttia kaikista passeista. Selvästi hiljaisinta oli joulukuussa.


Liikkuvaa passipistettä kokeillaan myös Yhdysvalloissa

Vuonna 2010 aloitettiin kokeiluluontoisesti niin sanottujen liikkuvien passipisteiden käyttö Kanadassa ja Espanjassa. Kokeilua laajennetaan vuonna 2011 muun muassa Yhdysvaltoihin. Liikkuva passilaite on käytössä jo 12. – 20.2. Floridan Lake Worthissa pidettävässä Finlandia Days
-tapahtumassa. Passia hakevan on ilmoittauduttava etukäteen Suomen kunniakonsulille Peter Mäkilälle Lake Worthiin:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=16432&culture=fi-FI&contentlan=1


Eläkepäiviksi ulkomaille -infotilaisuus maaliskuussa ja toukokuussa

Suomi-Seura ry järjestää Eläkepäiviksi ulkomaille infotilaisuuden seuran jäsenille Helsingissä torstaina 10. maaliskuuta 2011 kello 17 – 20.
Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille lähteville tai lähtöä suunnitteleville jäsenilleen kello 17 – 20 seuran toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa (Mariankatu 8, 3 krs). Tilaisuuden ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluonteiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä aiheista kuten sosiaaliturva, verotus ja ulkomaille matkustaminen.
Tietoiskujen aikataulut:
klo 17.00 Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 18.00 Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
klo 19.00 Ulkomaille matkustaminen/ Suomi-Seuran matkatoimisto
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin esim. Eläkepäiviksi ulkomaille ja Eläkepäiviksi Espanjaan -oppaisiin.
Tilaisuus on maksuton.
Kevään toinen Eläkkeelle ulkomaille -infotilaisuus järjestetään perjantaina 6. toukokuuta 2011 kello 10 – 14 seuran tiloissa.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu
info@suomi-seura.fi
09-6841210


Kesätöitä Suomessa

Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt Suomessa. Työpaikkoja löytyy esimerkiksi seuraavilta sivuilta:
www.kesatyopaikat.fi
www.kesatyo.fi
www.duunihuone.com
www.jobcafeturku.net/linkit (kesätyö)


Haluaisitko muuttaa takaisin Suomeen?

Oletko suomalainen ja asutko pysyvästi ulkomailla? Osallistu tutkimukseen, jossa kartoitetaan EU-maissa asuvien suomalaisten ja heidän lastensa Suomi-kuvaa ja paluumuuton edellytyksiä. Erityisen huomion kohteena ovat tähän saakka tutkimuksen ulkopuolelle jääneet toisen tai kolmannen polven Euroopan suomalaiset.
Euroopan unionin alueelle rajatussa Turun yliopiston hankkeessa selvitetään suomalaistaustaisten henkilöiden koulutusta, kielitaitoa ja yhteyttä suomalaiseen kulttuuriin, Suomeen tai kansainvälisyyteen liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia.
Tutkimus kartoittaa myös ulkosuomalaisten Suomi-kuvaa. Tutkimus selvittää niin toiveita ja mahdollisuuksia kuin myös pelkoja, esteitä tai ennakkoluuloja, jotka tukevat tai estävät Suomeen muuttoa. Hanke tuottaa uutta tietoa Euroopassa asuvien ulkosuomalaisten paluumuuton edellytyksistä.
Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto, Porin kaupunki ja Filmihalli Oy.
Jos olet ensimmäisen polven suomalainen maahanmuuttaja Euroopassa:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=487320&cid=31249863> (suomeksi)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=502899&cid=51322650 (på svenska)
Jos olet toisen polven suomalainen maahanmuuttaja Euroopassa:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=496573&cid=102735213 (suomeksi)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=492479&cid=136008312 (på svenska)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=495007&cid=115462095 (in English)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=500883&cid=67706682 (auf Deutsch)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=503381&cid=47407758 (in italiano)
Lisätietoa
Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tutkimushanke ”Takaisin Suomeen?”
FT, Kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula, p. +358-(0)2-333 8136
Huk, projektipäällikkö Tarja Laine, p. +358-(0)2-333 8115


Haku ammattikorkeakoulujen englanninkieliseen koulutukseen on käynnissä

Yhteishaku englanninkieliseen koulutukseen ammattikorkeakouluissa on alkanut. Yhteishaussa on mukana yli 90 englanninkielistä koulutusohjelmaa (Bachelor's Degree) liiketalouden, tekniikan, matkailun, luonnontieteiden ja kulttuurin aloilta, luonnonvara- ja ympäristöalalta sekä sosiaali- ja terveydenhoidon alalta.
Haku on tarkoitettu sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, joita kiinnostaa kansainvälinen näkökulma opinnoissa. Haku päättyy tiistaina 15.2.2011 kello 16.15.
Vieraskieliseen koulutukseen voivat hakea mm. abiturientit, ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ja ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, jotka ovat korkeakoulukelpoisia tutkinnon suoritusmaassaan. Hakutoiveita saa esittää suosituimmuusjärjestyksessä enintään neljä. Kaikkiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakokeet huhti-toukokuussa. Valinnan tuloksista tiedotetaan touko-kesäkuun vaihteessa.
Vieraskieliseen AMK-koulutukseen haetaan osoitteessa www.admissions.fi
Huomaa, että ammattikorkeakoulujen nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen kevään yhteishaku on 7.3. -12.4.2011. Tällöin haetaan syksyllä 2011 alkavaan koulutukseen.  Syksyn yhteishaku on 12.9. – 7.10.2011, jolloin haetaan keväällä 2012 alkavaan koulutukseen. www.amkhaku.fi.


Kaksi yliopistoa aloittaa lukukausimaksujen perimisen
ulkomaalaisilta opiskelijoilta

Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ryhtyvät perimään lukukausimaksuja EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta uusilta opiskelijoita syksyllä 2011. Lukukausimaksuja maksavien opiskelijoiden on mahdollisuus hakea opintoihinsa apurahoja. Lukukausimaksut koskevat vain tiettyjä maisteriohjelmia.
Lukukausimaksuja ei peritä opiskelijoilta, joilla on Suomen tai jonkin muun EU/Eta-maan tai Sveitsin kansalaisuus.

Aalto-yliopisto ryhtyy perimään 8 000 euron suuruista lukukausimaksua seuraavissa englanninkielisissä maisteriohjelmissa:
- Environmental Art
- Information and Service Management
- International Business Communication
- Marketing
- Mobile Computing – Services and Security
- Service Design and Engineering
- Communications Ecosystem
- Mechanical Engineering
- International Design Business Management (IDBM) and
- 5 Erasmus Mundus Programs
Lisätietoja hakemisesta, lukukausimaksuista ja apurahoista: http://www.aalto.fi/en/studies/scholarship_programs

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) ryhtyy perimään lukukausimaksuja kolmessa englanninkielisessä maisteriohjelmassa:
- Master's Degree Programme in Mechanical Engineering; major subject: Design and   
  Manufacturing. Tuition fee 7,000 euros/academic year.
- Master's Degree Programme (CBU) in Business and Administration in International Technology
  and Innovation Management, MITIM. Tuition fee 8,000 euros/academic year.
- Master's Degree Programme in Strategic Finance (MSF). Tuition fee 8,000 euros/academic year.
Lisätietoja hakemisesta, lukukausimaksuista ja apurahoista: http://www.lut.fi/en/admissions

Two Universities to Collect Tuition Fees from Certain Foreign Students

Aalto University Scholarships and tuition fee
Aalto University provides a wide range of international Master’s programs which are taught entirely in English. These programs are targeted for all nationalities. For the intake of 2011, the programs listed below will charge a tuition fee of 8,000 euros/academic year (non­EU/EEA-citizens):
- Environmental Art
- Information and Service Management
- International Business Communication
- Marketing
- Mobile Computing – Services and Security
- Service Design and Engineering
- Communications Ecosystem
- Mechanical Engineering
- International Design Business Management (IDBM) and
- all 5 Erasmus Mundus Programs
There are no tuition fees/scholarships for:
- citizens of EU/ EEA (Norway, Iceland, Liechtenstein)  countries, citizens of  Switzerland
- non-EU/EEA citizens who are equivalent to a European Union citizens
- non-EU/EEA citizens who have a right to permanent residence in Finland (the residence permit  
  carries the letter P)
- non-EU/EEA-citizens who have completed or who will complete Finnish Higher Education degree
(university degree or degree from university of applied sciences) by the end of July 2011
Aalto University offers a limited number of scholarships for those students who are charged tuition fees and who are selected to above mentioned programs. The scholarships will be allocated in order of merit.
Check further details about the tuition fees and Aalto University scholarships here http://www.aalto.fi/en/studies/scholarship_programs/
Lappeenranta University of Technology (LUT) Tuition Fees and Scholarships
In 2011-2012 three (3) of LUT's nine (9) master's programmes will introduce tuition fees. In general, individuals who are citizens of countries outside of the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees in following degree programmes:
- Master's Degree Programme in Mechanical Engineering; major subject: Design and Manufacturing. Tuition fee 7,000 euros/academic year.
 - Master's Degree Programme (CBU) in Business and Administration in International Technology and Innovation Management, MITIM. Tuition fee 8,000 euros/academic year.
- Master's Degree Programme in Strategic Finance (MSF). Tuition fee 8,000 euros/academic year.
For citizens of a country within the EU/EEA or Switzerland, the application and tuition is free of charge.
LUT offers tuition fee scholarships based on academic excellence to support the studies of international students at our university. The tuition fee scholarship covers the tuition fee.
LUT also offers full scholarships based on academic excellence and need for financial aid to support the studies of students at our university. The full scholarship covers the tuition fee and living expenses.  Please note that there is a very limited number of full scholarships available to LUT's students.
More information  http://www.lut.fi/en/admissions

Application deadlines for the Master's Degree Programmes in Finland

Application periods for some Finnish universities begin in December and January.
To apply to a Finnish university, first turn to the appropriate university’s Web page for general information.
Hanken School of Economics: March 1, 2011 www.hanken.fi/masters
Lappeenranta University of Technology: February 28, 2011, www.lut.fi/masters
University of Helsinki: January 31, 2011,
www.helsinki.fi/admissions
University of Jyväskylä: Main Application period: January 17, 2011; Some programmes: February 28, 2011, www.jyu.fi/study
University of Lapland: February 18, 2011, www.ulapland.fi/admission
University of Oulu: Main Application period: January 31, 2011; Some programmes: February 28, 2011,. www.degree.oulu.fi
University of Tampere: February 1, 2011, www.uta.fi/admissions
University of Turku: Depending on the programme January 31 - March 15, 2011, www.utu.fi/en/masters
Åbo Akademi University: February 28, 2011, www.abo.fi/student/en
The Aalto University www.aalto.fi/en/studies/admissions
Tampere University of Technology (TUT) www.tut.fi/masters
The University of Eastern Finland www.uef.fi/studies/admissions

Suomalaisnuorilla on maailman tasa-arvoisimmat
mahdollisuudet opiskella korkeakoulussa.

Suomessa korkeakoulutus on muita paremmin tarjolla kaikille nuorille riippumatta heidän varallisuudestaan, sukupuolestaan tai vanhempien koulutustasosta. Tähän päätyi Higher Education Strategy Associates -yrityksen vertailu, jossa selvitettiin kuinka kohtuullisia koulutuskustannukset ovat ja onko kaikilla mahdollisuus opiskella.  Tutkimuksessa oli mukana useita Euroopan maita, Pohjois-Amerikan maat, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani.
Koulutuskustannuksia arvioitiin tarkastelemalla lukukausimaksuja, kirjoihin kuluvia rahoja, opiskelijoiden asumiskustannuksia, opintotukia ja stipendejä, opintolainoja ja verotusta. Suomalaisnuorten jälkeen parhaiten varaa opiskella on norjalaisilla, saksalaisilla, tanskalaisilla ja ruotsalaisilla.
Vanhempien koulutus- ja tulotaso vaikuttavat nuoren opiskelumahdollisuuksiin Suomessa vähemmän kuin missään muualla. Tasa-arvoisinta koulutukseen pääsy oli Suomen jälkeen Hollannissa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.
Raportti löytyy osoitteesta: http://higheredstrategy.com/publications/GHER2010_FINAL.pdf

Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kesäkurssi ulkosuomalaisille

Aika: 18. - 29.7.2011 (saapumispäivä sunnuntai 17.7.)
Paikka: Laajasalon opisto, Helsinki. Paikalle on hyvät kulkuyhteydet Helsingin keskustasta.
Kurssin hinta on 850 euroa, joka sisältää opetuksen, oppikirjan, majoituksen 2 hengen huoneessa, täysihoidon ja kurssiin kuuluvat retket.     Ilman majoitusta kurssin hinta on 580 euroa.
Opetuskieli on suomi ja englanti. Kurssille osallistuvan ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taidon on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen.
Kurssilla opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä (alkeis- ja keskiryhmä sekä edistyneet). Suomen kieltä kurssilla opetetaan yhteensä 50 tuntia. Kurssilla esitellään Suomeen muuttoon ja työnhakuun liittyviä asioita ja tutustutaan suomalaisuuteen. Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi.
Ilmoittautumiset 1. huhtikuuta 2011 mennessä. Täytämme kurssin ilmoittautumisjärjestyksessä. Määräajan jälkeen on mahdollista kysyä vapaita paikkoja. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa Suomi-Seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit).
Lisätietoja: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, puh. +358-9-684 1210, info@suomi-seura.fi.


The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course for Expatriate Finns

Time: July 18 - 29, 2011 (arrival on Sunday, July 17)
Place: Laajasalo Folk High School, which is located in a suburb of Helsinki, about 9 kilometers from the center of Helsinki. There are good and rapid connections between the Laajasalo Folk High School and the city center.
Fee: The Seminar fee is 850 euros, which covers tuition, room (double occupancy) and board, a study book and some free-time programme. 
Fee without accommodation is 580 euros.
The course is primarily for descendants of Finnish emigrants who are planning to move to Finland. The foreign spouses of expatriate Finns may also attend the course. Students should be over 18 years of age and preferably under 45 years old. Knowledge of Finnish is not required. The language of instruction is English. Consequently, a sufficient knowledge of English is necessary.
Finnish (50 lessons) will be taught in small groups at three levels: beginners, intermediate and advanced. Lectures (in English) give the participants information on various aspects of Finnishness and information about moving to Finland and advice in job hunting in Finland.
Application deadline is April 1, 2011. (We will accept applications as long as space is available.)
For more information and application forms, please visit our website: www.suomi-seura.fi (seminars and courses) or contact  Suomi-Seura ry/The Finland Society, Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND, tel. +358-9-6841210, info@suomi-seura.fi.


Bensiinin peruslaaduksi 95 E 10

EU:n polttoainedirektiivin mukaan vuoden 2011 alussa Suomessa bensiinin peruslaaduksi tuli enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia sisältävä bensiini 95 E10. 
Enintään 5 tilavuusprosenttia etanolia sisältävää bensiiniä 98 E5 on edelleen saatavilla niitä moottoreita varten, joissa 95 E10-bensiiniä ei voi käyttää.
Moottorin oktaanilukuvaatimus on aina ensisijainen jatkossakin: jos vaatimus on enemmän kuin 95, ei 95 E10 sovellu käyttöön, vaan on käytettävä 98 E5 -bensiiniä.
Sivustolla www.e10bensiini.fi on tietoa 95 E10-bensiinin soveltuvuudesta eri automerkkeihin ja –malleihin. Myös autoliikkeistä ja automaahantuojilta saa neuvoja.


Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa 155 ohjelmakokonaisuutta

Turku aloittaa kulttuuripääkaupunkivuotensa juhlinnan tammikuun puolivälissä.
Kulttuurivuosi käsittää 155 ohjelmakokonaisuutta. Ohjelma levittäytyy Aurajoen rannoille, saaristoon ja puistoihin. Näyttelyjä varten avataan vanhaan konepajaan rakennettu ohjelma- ja näyttelykeskus Logomo.
Näkyviä elementtejä ovat mm. keskiaika ja tuli. Yksi vuoden teatteritapahtumista on Turun Nuoren Teatterin hevimusikaali Infernal Musical, joka kertoo Turun palosta vuonna 1827.
Kulttuuripääkaupunkivuoden järjestäjät odottavat, että noin 1,5 miljoonaa ihmistä käy vuoden aikana Turussa nauttimassa kulttuuripalveluista. Juhlavuotta rakentamassa on noin tuhat vapaaehtoista.
Kulttuuripääkaupungit ovat EU:n näkyvin vuosittainen kulttuurihanke, vaikka EU myöntää rahaa valitulle kaupungille vain 1,5 miljoonaa euroa. Kaupunkeja kiinnostaa vuodesta koituva julkisuus ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvä työllisyys matkailussa ja luovilla aloilla.
Euroopan unioni on valinnut vuodesta 1985 lähtien yhden tai useamman kaupungin Euroopan kulttuurikaupungiksi, vuodeksi kerrallaan. Ensimmäistä tapahtumaa isännöi Kreikan Ateena. Helsinki oli EU:n kulttuurikaupunki vuonna 2000 kymmenen muun kaupungin ohella.
Turun ohella toinen tämän vuoden kulttuuripääkaupunki on Tallinna.
Lisätietoja: http://www.turku2011.fi/


Suomi Sydämessä -tapahtuma kokoaa ulkosuomalaiset Turkuun

Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa ainutlaatuisen Suomi sydämessä -ulkosuomalaisjuhlan
1.- 4.7.2011 kunnioittaakseen suomalaisia, jotka ovat siirtyneet asumaan muualle maailmaan kautta aikojen.
Suomi sydämessä -tapahtuma tuo yhteen kaikenikäisiä suomalaisia siirtolaisia ja siirtolaisten jälkeläisiä maailman eri kolkista sekä vahvistaa heidän siteitään Suomeen.
Ohjelmaan mahtuu tapahtumia luennoista ja seminaareista pesäpalloon, golfiin, teatteriin ja tangoon. Ohjelmassa on myös tietoiskuja Suomeen muuttaville ja paluumuuttajille. Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteristä voi etsiä tietoja siirtolaisiksi aikoinaan lähteneistä sukulaisista. Osallistujille järjestetään mahdollisuus opastetuille retkille lähiseudulle ja kauemmaksikin. Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia, ja mm. pääjuhlan esiintyjistä tiedotetaan myöhemmin.
Tapahtuma alkaa perjantaina 1.7., jolloin alkaa pesäpallon Heart Cup ja tarjolla on kansantanssifestivaali sekä mahdollisuus retkiin. Lauantain pääjuhla alkaa paraatilla Turun tuomiokirkolle, jonka edustalla pääjuhla järjestetään. Sen jälkeen tarjolla on illallinen ja tanssiaiset. Aamupäivällä on tarjolla luentoja sukututkimuksesta ja pesäpallo-cup jatkuu. Ohjelmaan sisältyy myös näyttelyjä ja tori, jotka ovat avoinna maanantaihin asti.
Sunnuntaina tarjolla on jumalanpalvelus tuomiokirkossa, kansantanssi- ja musiikkiesityksiä, luentoja ja sessioita sekä ulkosuomalainen musiikki-ilta. Pesäpallo-cupin päätösottelut pelataan sunnuntaina.
Maanantaina ohjelmassa on luentoja ja sessioita, golf-turnaus, filmifestivaali, siirtolaispuiston avajaiset ja siirtolaisuusmuistomerkin paljastus sekä päätösjuhla. Maanantaina ja tiistaina on vielä tarjolla retkiä.
Turku ja Viron Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkeja vuonna 2011. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 on merkittävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
Lisätietoja ja ohjelma: http://www.migrationinstitute.fi/usj/index_fi.html
Suomi Sydämessä -tapahtumasta sekä Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta kerrotaan tarkemmin alkuvuoden Suomen Silta -lehdessämme.


Suomi-Seuran Matkat palvelee Turun ulkosuomalaisjuhliin tulijoita

Suomi-Seuran Matkat palvelee Suomeen kesällä saapuvia ulkosuomalaisia. Erilaisia retkiä on tarjolla erityisesti Turussa 1.-  4. heinäkuuta järjestettävän Suomi Sydämessä
-ulkosuomalaistapahtuman yhteyteen.
Tiedot palveluista löytyvät sivulta www.suomiseuranmatkat.fi   tai www.finsocietytravel.fi vasemmasta laidasta: otsikko SUOMI SYDÄMESSÄ
Lento Torontosta Suomeen: kiintiö varattu seuraavasti: lähtö 29. kesäkuuta Toronto – Helsinki (Suomessa 30.6.), kuljetus Turkuun, paluulento Suomesta 17. heinäkuuta.
Post Toureja alkaen 5. heinäkuuta:
-Tallinna, 2 yötä, alkaen Turusta 5.7., päättyen Helsinkiin 7.7.
- Pietari, 3 yötä, alkaen Turusta, päättyen Helsinkiin tai Turkuun 8.7.
- Turku – Seinäjoki (tangofestivaali) – Tampere – Helsinki 5 yötä, 5.-9.7.
- Golfmatka Tahkolle, sisältäen 2 kierrosta golfia (yksi molemmilla kentillä) sekä kilpailu viimeisenä päivänä, 5. - 9.7. alkaen Turusta ja päättyen Helsinkiin.
- Opastettu Helsinki, 2 yötä, alkaen Turusta päättyen Helsinkiin, 5.-9.7.
Lisäksi matkatoimiston sivulle tulee linkki, minkä kautta ulkosuomalaiset voivat varata auton lomansa ajaksi ja mahdollisesti myös hotellivarauslinkki.
Suomi-Seuran Matkat tarjoaa nykyisin myös incoming-palveluja Suomeen saapuville ryhmille. Kysy lisää!

Suomalaisten lehtien tilaukset ulkomaille Lehtiapajan kautta

LEHTIAPAJA.FI on tunnetusti edullinen lehtien verkkokauppa. Voit tilata lehdet jopa -50 % alennuksella. Lue lisää osoitteesta http://www.lehtiapaja.fi/suomiseura/ .
Suomen ulkopuolelle tilatessa tilaushintoihin lisätään maakohtaiset postimaksut.

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.
Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (info@suomi-seura.fi), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.
Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.


Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat nyt myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!


Hyvässä seurassa jo 83 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.


Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää Helsingissä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18-45-vuotiaille ulkosuomalaisille, heidän jälkeläisilleen ja puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: www.suomi-seura.fi

9.1.2011

Toukokuun sutinat

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

Kevään herkin aika on käsillä ainakin eteläisessä Suomessa – puut vihertävät, narsissit ja muut kevätkukat kukkivat kauneimmillaan. Huhtikuisten puolueiden paikkajakoa rajusti muuttaneiden eduskuntavaalien jälkeen käynnissä ovat melko kimurantit hallitusneuvottelut. Suomi-Seurassa otettiin tyytyväisenä vastaan tiedot ulkosuomalaisten äänestysprosentin hienoisesta kasvusta – loppuivathan äänestyslipukkeet Berliinissä jopa kesken! Työmme kirjeäänestyksen puolesta jatkuu – siitäkin on asiaa tiedotteessamme.
Turun heinäkuinen ulkosuomalaistapahtuma, Suomi Sydämessä, lähestyy kovaa vauhtia. Kannattaa tehdä matka- ja majoitusvaraukset hyvissä ajoin, sillä Turussa on kesällä paljon tapahtumia, ja kulttuuripääkaupunkivuoden mittava ohjelma tuo kaupunkiin vielä tavallista enemmän vierailijoita. Toivottavasti tapahtumaan saadaan hyvä osanotto kautta maailman! Yksi tapahtuman hienoimmista kokemuksista on varmasti muiden ulkosuomalaisten tapaaminen ja kokemusten vaihto.
Heinäkuussa Helsingissä järjestettävälle Suomi-Seuran intensiiviselle suomen kielen kurssille mahtuu vielä mukaan. Majoituspaikkoja on muutama jäljellä opistossa, ja ne jotka, eivät tarvitse majoitusta, mahtuvat aina mukaan. Erityisesti edistyneiden ryhmässä on vielä hyvin tilaa.

Parhain terveisin
Suomi-Seura ry


Ulkosuomalaisten äänestysprosentti oli 10,7 prosenttia

Huhtikuun eduskuntavaaleissa oli äänioikeutettuja ulkosuomalaisia 228 000, joista 25 000 äänesti. Äänestysprosentti oli siten 10,7 % eli viidenneksen korkeampi kuin missään aiemmissa eduskuntavaaleissa.
Vaalien äänestysprosentti nousi 70,4:ään.
Koskaan aikaisemmin ulkomailla asuvien suomalaisten äänestysinto ei ole yltänyt yli kymmenen prosentin. Vielä ei ole tutkimustietoa, vaikuttiko tulokseen ulkosuomalaisuuden muuttunut koostumus – ulkomaankomennusten kasvu – vai onko esimerkiksi ulkosuomalaisparlamentin aktiivinen toiminta vaikuttanut vaali-innostukseen.
Ennakkoäänestyksen aikana äänestysliput loppuivat Berliinissä, ja eräissä muissa ulkomaisissa äänestyspisteissä muodostui jopa jonoja. 
USP ja Suomi-Seura uskovat, että mikäli kirjeäänestys toteutuisi, olisi äänestysprosentti nykyistä korkeampi.

Eduskuntavaalitulos 2011
Muutos v. 2007 vaaleista

%-osuus
2011

Muutos
 Edustajat
2011
Muutos
Suomen Keskusta (Kesk.)
 15,8
   -7,3
   35
   -16
Kansallinen Kokoomus (Kok.)
 20,4
   -1,9
   44
     -6
Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
 19,1
   -2,3
   42
     -3
Vasemmistoliitto (Vas.)
   8,1
   -0,7
   14
     -3
Vihreä liitto (Vihr.)
   7,3
   -1,2
   10
     -5
Kristillisdemokraatit (Kd)
   4,0
   -0,9
     6
     -1
Ruotsalainen kansanpuolue RKP)
   4,3
   -0,3
   10*
      0
Perussuomalaiset (PS)
 19,1
+15,0
   39
  +34
* RKP:n luvussa mukana Ruotsissa syntynyt Ahvenanmaan edustaja Elisabeth Nauclér
Lähde: Tilastokeskus, vaalitilastot

* Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Näitä edelliset olivat 2007 ja seuraavat ovat 2015, ellei eduskuntaa hajoteta välillä.
* Valittavat 200 kansanedustajaa edustavat alkavan vaalikauden kahdeksaa puoluetta. Eduskunnan ulkopuolisia (pien)puolueita on yhdeksän.
* Hallituskokoonpanot ovat istuneet vuodesta 1983 koko vaalikauden, tosin kahden viimeisen kauden aikana on pääministeri vaihtunut
* Kuudeksi vuodeksi valittava presidentti valitaan tammikuussa 2012
* Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa 2012.


Lähetä postikortti uudelle eduskunnalle

Suomen uusi eduskunta aloitti työnsä 27.4.2011. Eduskunnassa on peräti 87 uutta kansanedustajaa. Osalla näistä on eduskuntakokemusta ennestään, mutta suurelle osalle valtiopäivät ovat ensimmäiset.
Joka vaalipiirissä äänestettiin tällä kertaa vilkkaasti. Koko maan äänestysprosentti nousi 70,4 prosenttiin. Myös ulkomailla äänestettiin poikkeuksellisen vilkkaasti. Kiitos tästä kaikille ulkosuomalaisille äänestäjille, jotka todistivat, että Suomen asioihin halutaan edelleen vaikuttaa, vaikka vakituinen koti on voinut olla jo vuosikymmeniä ulkomailla. Kaikki halukkaat äänestäjät eivät kuitenkaan päässeet vaaliuurnille asti.
Ulkosuomalaisparlamentti on jo yli kymmenen vuotta puhunut kirjeäänestyksen puolesta yhtenä tapana nostaa äänestysvilkkautta ulkomailla ja auttaa suomalaisia äänestäjiä täyttämään kansalaisuusoikeutensa. Monen äänestysmatka katkeaa käytännön hankaluuksiin: pitkiin matkoihin, korkeisiin kustannuksiin, arkisiin työ- tai perhe-esteisiin.  Ulkosuomalaisparlamentti on nyt vedonnut kaikkiin hallitusneuvottelupuolueisiin, että kirjeäänestyksen salliminen otettaisiin mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Kirjeäänestys on jossain muodossa käytössä jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Suuri osa Euroopan maista (20) sekä Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo mahdollistaneet kirjeäänestyksen ulkokansalaisilleen.
Kirjeäänestys on luotettava ja selkeä. Se on lakiteknisesti helppo toteuttaa. Se on jo olemassa oleva malli, eikä kaipaa vuosien pohdintaa ja selvittelyä niin kuin sähköinen tai Internet-äänestys. Lähin naapurimme Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006.
Kirjeäänestyksen haluavat myös ulkosuomalaiset, ja nyt on hyvä aika kertoa se uudelle eduskunnalle!
Hyvä ulkosuomalainen äänestäjä! Lähetä vaalipiirisi kansanedustajalle – uudelle tai vanhalle - hieno postikortti ja kerro hänelle, että haluat tulevissa vaaleissa myös mahdollisuuden äänestää kirjeitse. Postikortti on monin verroin parempi väline kertoa tästä kuin sähköinen viesti. Ensinnäkin se todistaa postin hyväksi ja luotettavaksi välineeksi. Lisäksi persoonallinen postikortti ei huku valtavaan sähköpostitulvaan vaan muistuttaa positiivisella tavalla siitä, että ulkosuomalaiset ovat aktiivisia osallistujia suomalaisessa yhteiskunnassa. Omat persoonalliset terveiset maailmalta tekevät asiasta ihmisläheisen ja muistettavan. Voit lähettää kortin yhdelle tai monelle kansanedustajille. Kansanedustajat puolueittain ja vaalipiireittäin ovat eduskunnan Internet-sivuilla www.eduskunta.fi.
Tässä yksi ehdotus tekstiksi:

Edustaja N.N.
Suomen eduskunta
00102 Eduskunta

Hyvä edustaja N.N.,
Onneksi olkoon eduskuntaan valintanne johdosta!
Ulkomailla äänestäminen on yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin. Kuitenkin pitkät ja kalliit äänestysmatkat ja arkisen elämän esteet hankaloittavat ulkosuomalaisten äänestämistä, vaikka kiinnostusta olisi. Toivonkin, että Suomen eduskunta voisi ottaa seuraavan hallituskauden tehtäväkseen sallia ulkosuomalaisille äänestyksen kirjeitse, kuten niin moni muu eurooppalainen ja kehittynyt maa on jo tehnyt.

Ystävällisin terveisin,
Nimi
Kaupunki, maa


Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehet kokoontuvat kevätkokoukseen

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu kevätkokoukseensa Helsinkiin 16.–17.5.2011. Kokouksen asialistalla on tällä kertaa muun muassa eduskunnan eri valiokuntien tapaamiset, Yleisradiossa vierailu sekä ulkoasiainministeriön ja Kotiperuskoulun edustajien tapaamiset.
Tämänkertaisen kokouksen tarkat tapaamistiedot ovat edelleen auki keskeneräisten hallitusneuvottelujen takia. Jos vain on mahdollista, puhemiehistö pyrkii myös tapaamaan avainministereitä, kuten ulkosuomalaisten asioista vastaavaa ministeriä, opetusministeriä ja oikeusministeriä.


Ulkosuomalaisparlamentin seuraavan istunnon
päivämäärät ovat muuttuneet

Aikatauluongelmien takia ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto on jouduttu siirtämään neljällä päivällä eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto pidetään 26. ja 27. lokakuuta 2012, eli perjantai- ja lauantaipäivinä.
Paikka on edelleen Helsingin yliopiston päärakennus Helsingissä.
Kutsut istuntoon lähetetään kaikille ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöille helmikuussa 2012. Aloitteita voi jättää seuraavaan istuntoon jo nyt, mutta viimeinen jättöpäivä on 26.7.2012.


Ulkomaanedustustoista haettavien passien hinnat nousivat 

Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettua asetusta on muutettu. Asetuksen 4 §:ssä säädettyjen asiakirjojen (matkustusasiakirja) hinnat nousivat toukokuun alusta. alkaen.
Ulkomaanedustustoista haettavasta passista peritään nyt käsittelymaksua 120 euroa. Passi voidaan myöntää myös pikapassina, jolloin käsittelymaksu on 140 euroa tai express-passina, jolloin käsittelymaksu on 165 euroa. Express-passeja voidaan toimittaa vain Helsingin pääpoliisiasemalle (Kaartin poliisi) tai Helsinki-Vantaan lentokentän Liikkuvan poliisin toimipisteeseen.
Poikkeustapauksessa voidaan myöntää väliaikainen passi, jonka käsittelymaksu on 165 euroa. Käsin kirjoitettavasta Suomen kansalaiselle poikkeuksellisesti yhtä matkaa varten myönnettävästä hätäpassista peritään 120 euroa.
Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945 - 1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passista peritään alennettu suoritemaksu 55 euroa. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista peritään asetuksen mukainen normaali
suoritemaksu.
Ulkosuomalainen voi hakea passia myös Suomessa käydessään. Hakemuksen voi jättää mille poliisilaitokselle tahansa. Suomessa normaalin passin hinta on 53 euroa. Poliisilaitokselta on mahdollista varata aika hakemuksen jättämiseen, jotta välttyy mahdollisilta ruuhkilta.
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0F1952F245FE4200C22571CE004C0912?opendocument


Liikuteltava passilaite Floridassa toukokuussa

Suomen passia voi hakea Floridan Lake Worthin kunniakonsulaatista 10. - 13.5.2011. Siirrettävä passilaite on tuolloin siellä, samoin virkailijat New Yorkin -pääkonsulaatista.
Ennen passin hakua on kaikkien henkilötietojen (osoite, aviosääty, kaksoiskansalaisuus yms.) oltava oikein Suomen väestötietojärjestelmässä - muuten passia ei myönnetä.
Passin hakuun voi varata aikoja Lake Worthin kunniakonsulaatista, puh. 561-5822335.


Kansalaisuuslain muutokset hyväksytty eduskunnassa

Kun uusi kansalaisuuslaki astui voimaan 16.5.2003, siihen oli sisälletty viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana ulkomailla asuvat entiset Suomen kansalaiset ja heidän jälkeläisensä pystyivät hakemaan Suomen kansalaisuutta niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä.
Tämä mahdollisuus loppui 1.6.2008.  Noin 22 000 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään haki menetettyä kansalaisuutta takaisin tuona aikana. Ilmoituksista lähes puolet, 9 100, pantiin vireille viiden viimeisen kuukauden aikana alkuvuonna 2008. Ruuhkautumisen vuoksi viimeiset hakemukset ratkaistiin vasta vuonna 2010.
Eduskunta on 19.1.2011 hyväksynyt uusia muutoksia kansalaisuuslakiin. Muutoksista ulkosuomalaisille tärkein on, että ulkomailla asuvat entiset Suomen kansalaiset voivat hakea takaisin menetettyä kansalaisuuttaan vaikka eivät asu Suomessa. Toisin kuin siirtymäajan säännöksissä, tämä oikeus ei uuden lain mukaan koske entisten kansalaisten jälkeläisiä.
Presidentti ei ole kuitenkaan vielä vahvistanut lakia, joten se ei ole vielä voimassa. Laki on tarkoitus saattaa voimaan viimeistään syksyllä 2011.
Kun lakimuutokset astuvat voimaan, Suomi-Seura tulee tiedottamaan siitä laajasti. Voi myös tarkkailla Maahanmuuttoviraston nettisivuja www.migri.fi. Maahanmuuttovirasto on se viranomainen, joka käsittelee ja ratkaisee kansalaisuusilmoitukset. Myös Suomen ulkomaanedustustot antavat tietoja menettelystä kun se tulee voimaan.


Suomi-Seura pahoittelee postitusvirhettä

Suomen Sillan tämän vuoden ensimmäisen numeron postituksessa on tapahtunut valitettava virhe, ja Suomi-Seura esittää pahoittelunsa hämmennystä aiheuttaneesta postituksesta.
Kaksi kertaa vuodessa lähetämme vastikään Suomesta ulkomaille muuttaneille suomalaisille lehden näytenumeron ja Suomi-Seuran mainoskirjeen. Suomen Sillat lähetetään painosta suoraan postitusyritykselle, joka hoitaa lehtien ja kirjeiden postituksen maailmalle. Tällä kertaa tapahtui inhimillinen virhe, ja mainoskirje lähti vahingossa myös jäsenillemme, vaikka ohjeiden mukaan sen piti mennä vain tietyille vastaanottajille eli tuoreille ulkosuomalaisille.
Huomasimme virheen vasta, kun saimme yhteydenottoja maailmalta. Tällaista ei pitäisi tapahtua,
eikä aikaisemmin olekaan tapahtunut.
Mainoskirjeen saaneiden jäsenten jäsenyys on kunnossa, eikä heidän tarvitse tehdä asian suhteen mitään.


Ongelmia Suomen Sillan jakelussa

Suomen Sillan ensimmäiset numerot ovat viivästyneet pahasti erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tämä johtuu pääasiassa yhdysvaltalaisen postitusyrityksen vaikeuksista saada lehteä eteenpäin. Pahoittelumme kaikille lehteään pitkään odottaneille!
Olemme jo vuosia käyttäneet kyseistä toimistoa, mutta talouden taantuma on nyt katkaissut siivet siltä firmalta. Niinpä nyt etsimme uutta, varmempaa ja nopeampaa postittajaa, jotta lukijamme myös Uudella mantereella saisivat lehtensä tuoreena.


Uusi eurooppalainen sairaanhoitokortti ulkosuomalaiseläkeläisille EU:ssa

Kesäkuusta 2011 alkaen Euroopan unionin alueella asuvat suomalaiseläkeläiset saavat uuden eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kela (Kansaneläkelaitos) myöntää uudenmallisen kortin niille vakituisesti muissa EU-maissa asuville suomalaiseläkeläisille, jotka saavat eläkettä vain Suomesta.
Uusi kortti on muuten samanlainen kuin tähänkin asti käytössä ollut sininen eurooppalainen sairaanhoitokortti, mutta sen kääntöpuoli on vihreä ja sillä voi osoittaa sairaanhoito-oikeuden sekä Suomessa että muualla Euroopassa.
Kortti korvaa Kelan erillisen todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, joka on tähän asti myönnetty eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi.
Uudella kortilla voi todistaa sairaanhoito-oikeuden Suomen julkisen terveydenhuollon toimipaikoissa, ja sillä saa suorakorvauksen yksityisen terveydenhuollon toimipaikoissa Suomessa. Apteekeissa kortilla saa lääkkeiden peruskorvauksen suorakorvauksena. Kelan mukaan suurin osa uuden kortin saajista asuu Espanjan Aurinkorannikolla. Kela postittaa uudet kortit kesäkuun puolivälissä. Lisätietoja saa Kelan ulkomaan yksikön puhelinpalvelusta numerosta +358 20 634 2650.


Suomi-Seura on mukana Suomi Sydämessä -tapahtumassa

Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa 1.- 4.7.2011 suuren Suomi Sydämessä
-ulkosuomalaisjuhlan.
Kaikki ulkosuomalaiset sukulaisineen ympäri maailman ovat tervetulleita tapahtumaan.
Tilaisuudessa on luentoja ja seminaareja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä opastettuja retkiä Turun lähiseudulle ja kauemmaskin.
Myös Suomi-Seura on mukana tapahtumassa. Neuvontapalvelumme on tavattavissa koko tapahtuma-ajan tapahtumatorilla Klassikon koulun pihalla kello 9 -18 välisenä aikana. Meiltä voi tulla kysymään  neuvoa ulkomaille muuttamisesta, siellä asumisesta ja Suomeen palaamisesta. Esittelemme neuvontapalvelun laatimia maaoppaita ja paluumuuttajan oppaita, joita voi myös ostaa tilaisuudessa.
Toripöydältämme on mahdollisuus hankkia myös erilaisia Suomi-tuotteita kotiin vietäväksi.
Tapahtuman ohjelma ja tarkat matkustus- ja majoitusohjeet ovat Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla osoitteessa http://www.migrationinstitute.fi/usj/index_fi.html.
Tavataan torilla!


Suomi Sydämessä -tapahtuma kutsuu ulkosuomalaiset Turkuun

Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa Suomi Sydämessä -ulkosuomalaisjuhlan 1.- 4.7.2011 kunnioittaakseen suomalaisia, jotka ovat siirtyneet asumaan muualle maailmaan kautta
aikojen. Suomi sydämessä -tapahtuma tuo yhteen kaikenikäisiä suomalaisia siirtolaisia ja siirtolaisten jälkeläisiä maailman eri kolkista sekä vahvistaa heidän siteitään
Suomeen.
Turku on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, joten kaupungissa on runsaasti tapahtumia normaalien musiikki- ym. tapahtumien lisäksi.
Juhlan suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Ohjelmaan mahtuu tapahtumia luennoista ja seminaareista pesäpalloon, golfiin, teatteriin ja tangoon. Ohjelmassa on myös tietoiskuja Suomeen muuttaville ja paluumuuttajille.
Juhlassa esiintyy runsaasti sekä paikallisia että eri maista tulevia ulkosuomalaisia esiintyjiä, muun muassa amerikansuomalainen jazz-yhtye Reine Rimón & Her Hot Papas ja australiansuomalainen SixPack. Eri tilaisuuksissa kuullaan musiikkia laidasta laitaan, mm. jazzia, tangoa ja iskelmämusiikkia sekä perinteisiä kaikille suomalaisille tuttuja kappaleita. Kansantanssijoita saapuu mm. Brasiliasta, Virosta ja Venäjältä. Brasiliasta tuleva suomalaisia kansantansseja esittävä Penedon Kansantanssin Ystävät koostuu tanhuajista, joilla on vahva side Penedon suomalaiseen siirtokuntaan. Juhlassa nähdään myös sketsiesityksiä The Fins Theatre Company -työryhmältä, jonka esitysten inspiraationa toimii monen vuoden kokemus ulkosuomalaisuudesta. Avajaisjuhlassa puhuvat muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen ja Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell. Lisäksi kuullaan Suomi Sydämessä -laulu sekä nähdään musiikki- ja kansantanssiesityksiä.
Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteristä voi etsiä tietoja siirtolaisiksi aikoinaan lähteneistä sukulaisista. Osallistujille järjestetään mahdollisuus opastetuille retkille lähiseudulle ja kauemmaksikin. Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia, ja mm. pääjuhlan esiintyjistä tiedotetaan myöhemmin.
Tapahtuma käynnistyy perjantaina 1.7., jolloin alkaa pesäpallon Heart Cup ja tarjolla on kansantanssifestivaali sekä mahdollisuus retkiin. Lauantain pääjuhla alkaa paraatilla Turun tuomiokirkolle, jonka edustalla pääjuhla järjestetään. Sen jälkeen tarjolla on illallinen ja tanssiaiset. Aamupäivällä on tarjolla luentoja sukututkimuksesta ja pesäpallo-cup jatkuu. Ohjelmaan sisältyy myös näyttelyjä ja tori, jotka ovat avoinna maanantaihin asti.
Sunnuntaina tarjolla on jumalanpalvelus tuomiokirkossa, kansantanssi- ja musiikkiesityksiä, luentoja ja sessioita sekä ulkosuomalainen musiikki-ilta. Pesäpallo-cupin päätösottelut pelataan sunnuntaina.
Maanantaina ohjelmassa on luentoja ja sessioita, golf-turnaus, filmifestivaali, siirtolaispuiston avajaiset ja siirtolaisuusmuistomerkin paljastus sekä päätösjuhla. Maanantaina ja tiistaina on vielä tarjolla retkiä.
Tapahtumaan osallistuvien kannattaa varata majoitus hyvissä ajoin. S/S Bore -majoituslaiva on saapunut Aurajoen rantaan. Juhlan osallistujilla on nyt hieno mahdollisuus majoittua edullisesti laivassa juhlan aikana. 
Turku ja Viron Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkeja vuonna 2011. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 on merkittävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma: http://www.turku2011.fi


Suomi-Seuran Matkat palvelee Turun ulkosuomalaisjuhliin tulijoita

Suomi-Seuran Matkatoimisto palvelee Suomeen kesällä saapuvia ulkosuomalaisia. Erilaisia retkiä on tarjolla erityisesti Turussa 1.-  4. heinäkuuta 2011 järjestettävän Suomi Sydämessä
-ulkosuomalaistapahtuman yhteyteen.
Tiedot palveluista löytyvät sivulta www.suomiseuranmatkat.fi  tai www.finsocietytravel.fi vasemmasta laidasta: otsikko SUOMI SYDÄMESSÄ
Tarjolla ovat seuraavat retket, lähdöt Turusta 5. heinäkuuta:
-       Tallinna, 3 päivää, 380 euroa
-       Seinäjoki-Tampere-Helsinki, 6 päivää, 750 euroa
-       Tahkon golfmatka, 5 päivää, 685 euroa
Ilmoittautumiset 31. toukokuuta mennessä
Lisäksi matkatoimiston sivulle tulee linkki, minkä kautta ulkosuomalaiset voivat varata auton lomansa ajaksi ja mahdollisesti myös hotellivarauslinkki.
Suomi-Seuran Matkat tarjoaa nykyisin myös incoming-palveluja Suomeen saapuville ryhmille. Kysy lisää!  Matkatoimisto auttaa ulkosuomalaisia heidän matkajärjestelyissään Suomeen.
Suomi-Seuran Matkat, puh +358-(0)9-74228800, fax +358-(0)9-2783144, service@suomiseuranmatkat.fi


Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kesäkurssi ulkosuomalaisille

Aika: 18. - 29.7.2011 (saapumispäivä sunnuntai 17.7.)
Paikka: Laajasalon opisto, Helsinki. Paikalle on hyvät kulkuyhteydet Helsingin keskustasta.
Kurssin hinta on 850 euroa, joka sisältää opetuksen, oppikirjan, majoituksen 2 hengen huoneessa, täysihoidon ja kurssiin kuuluvat retket. Ilman majoitusta kurssin hinta on 580 euroa.
Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssille osallistuvan ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taidon on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen.
Kurssilla opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä (alkeis- ja keskiryhmä sekä edistyneet). Suomen kieltä kurssilla opetetaan yhteensä 50 tuntia. Kurssilla esitellään Suomeen muuttoon ja työnhakuun liittyviä asioita ja tutustutaan suomalaisuuteen. Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi.
Kurssille mahtuu vielä mukaan! Ilmoittautumiset mahdollisimman pian - täytämme kurssin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa Suomi-Seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit).
Lisätietoja: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, puh. +358-9-684 1210, info@suomi-seura.fi.


The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course for Expatriate Finns

Time: July 18 - 29, 2011 (arrival on Sunday, July 17)
Place: Laajasalo Folk High School, which is located in a suburb of Helsinki, about 9 kilometers from the center of Helsinki. There are good and rapid connections between the Laajasalo Folk High School and the city center.
Fee: The Seminar fee is 850 euros, which covers tuition, room (double occupancy) and board, a study book and some free-time programme. 
Fee without accommodation is 580 euros.
The course is primarily for descendants of Finnish emigrants who are planning to move to Finland. The foreign spouses of expatriate Finns may also attend the course. Students should be over 18 years of age and preferably under 45 years old. Knowledge of Finnish is not required. The language of instruction is English. Consequently, a sufficient knowledge of English is necessary.
Finnish (50 lessons) will be taught in small groups at three levels: beginners, intermediate and advanced. Lectures (in English) give the participants information on various aspects of Finnishness and information about moving to Finland and advice in job hunting in Finland.
You can still apply for the course! Send your application as soon as possible. We accept applications as long as space is available.
For more information and application forms, please visit our website: www.suomi-seura.fi (seminars and courses) or contact  Suomi-Seura ry/The Finland Society, Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND, tel. +358-9-6841210, info@suomi-seura.fi.


Kansainväliselle rippikoululeirille Suomeen kesällä 2012

Nuorten Keskus järjestää joka kesä kansainvälisiä rippikouluja leirikeskus Pöyhölässä Keuruulla.
Kesällä 2012 rippileirejä järjestetään seuraavasti:
- Leirijakso 3. -13.7.2012. Konfirmaatio perjantaina 13.7.2012 Keuruun kirkossa klo 14.
- Leirijakso 14.-- 24.7.2012. Konfirmaatio tiistaina 24.7.2012 Keuruun kirkossa klo 14.
- Leirijakso 25.7.- 4.8.2012. Konfirmaatio lauantaina 4.8.2012 Keuruun kirkossa klo 14.
Ilmoittautumisessa voi käyttää Nuorten keskuksen kotisivuilla www.nuortenkeskus.fi
olevaa ilmoittautumislomaketta tai soittaa Nuorten Keskuksen toimistoon +358 (0)9- 622 9670. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä leirit ovat hyvin suosittuja ja ne täyttyvät nopeasti.
Puolet rippikoululaisista tulee Suomesta ja puolet on ulkosuomalaisia. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti.
Rippikoulun hinta vahvistetaan syksyllä 2011 (vuonna 2011 hinta on 600 euroa).
Nuori käy rippikoulun yleensä sinä vuonna, jolloin hän täyttää 15 vuotta. Leirille pääsevät myös muut kuin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, ja nuori voi tulla rippikouluun, vaikka häntä ei olisi kastettu. Jos nuori haluaa tulla konfirmoiduiksi, on hänen oltava kastettu ja liityttävä/kuuluttava evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Nuorten Keskuksen leirijaksolla kastetaan joka vuosi
nuoria.
Nykyisin lähes 90 % suomalaisista nuorista käy rippikoulun, ja se tarjoaa nuorille mukavaa yhdessäoloa ikätovereiden parissa ja samalla antaa oikeuden toimia kummina ja mahdollistaa aikuisena kirkkohäät.


Suomalaisille opiskelijoille etsitään työssäoppimispaikkoja Euroopasta

Neljän suomalaisen ammattioppilaitoksen verkosto (Synopsis) etsii yhteistyökumppaneita opiskelijavaihtojen toteuttamiseen Euroopassa.
Verkoston tavoitteena on antaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuus kansainväliseen työssäoppimiseen.
Opiskelijoiden työtehtävät ovat muun muassa sähköisen ja painetun viestinnän suunnittelu ja toteutus graafisen alan, verkkoviestinnän ja videotuotannon ohjelmistoilla.
Synopsiksella on hyviä kokemuksia Espanjassa Costa Blancan Suomi-Seuran kanssa toimimisesta. Siellä opiskelijat ovat muun muassa taittaneet lehteä ja ottaneet siihen valokuvia. 
Harjoittelun etu on se, että  työskentely voi tapahtua suomeksi, mutta kansainvälisessä ympäristössä. Viestintätuotteiden tekeminen vieraalla kielellä on perustutkinto-opiskelijoille usein liian haastavaa.
Harjoittelu on palkatonta ja kestoltaan yleensä kuusi, kahdeksan tai 12 viikkoa. Opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa matka- ja asumiskulut. Harjoittelupaikalta toivotaan työhön opastamisen ja sen ohjaamisen lisäksi apua ja neuvoja majoituksen järjestämisessä. Tarvittaessa opiskelija voi ottaa mukaan omia työvälineitä kuten tietokoneen tai kameran.
Lisätietoja :
Rea Tuominen, projektipäällikkö
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
puh. +358 40 341 6159
fax +358 40 341 6189
rea.tuominen@jao.fi
www.jao.fi


Kansainvälinen suurleiri nuorille Partaharjulla

Kirkon poikien ja tyttöjen keskus järjestää kansainvälisen suurleirin 20.-- 25.7.2011 Partaharjulla. SYKE-leiri on tarkoitettu 10 - 14-vuotiaille tytöille ja pojille, mutta myös tätä nuoremmat ja vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi. Mukaan toivotaan erityisesti maailmalla asuvia suomalaislapsia ja -nuoria. Lisää tietoa löytyy PTK:n sivuilta www.syke.ptk.fi


Kirkkohallitukselta esite uskonnonopetuksesta

Kirkkohallitus on julkaissut uuden ”Uskonnonopetus?”-esitteen, jossa kerrotaan uskonnonopetuksesta suomalaisessa koulussa. Esitteestä voisi olla hyötyä esim. Suomi-kouluille. Paperiversioita esitteestä voi tilata Kirkkohallituksesta, mutta se on myös ladattavissa verkosta pdf- tiedostona: http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/386C2BA2E88E50FCC2257877003869B0/$file/Uskonnonopetus_A5L_120411_lowres.pdf


Uusi kotouttamislaki on valmistunut

Suomeen muutetaan useista syistä. Uuden kotoutumislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkossa kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa.
Uudessa laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt. Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa.
Kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta lisätään ja niiden seurantaa parannetaan.
Alkuvaiheen ohjausta parannetaan. Maahan tulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus- ja työnhakuaiheissa.
Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset.
Maahanmuuttajien osallisuutta lisätään. Pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan.
Kotoutumiskoulutukselle pyritään luomaan johdonmukainen malli käynnissä olevassa Osallisena Suomessa -kokeilussa. Siina kehitystoimenpiteet on jaettu kolmeen polkuun: (1) työmarkkinoille suuntaavien ja työmarkkinoilla olevien koulutuspolku, (2) erityistä tukea tarvitsevien polku sekä (3) lasten ja nuorten polku. Kokeilun tulosten perusteella arvioidaan tarpeet muuttaa kotoutumiskoulutuksen järjestelmää sekä lainsäädäntöä.
Laki tulee voimaan hallituksen esityksen mukaisesti 1.9.2011. Osallisena Suomessa -kokeilun voimaantulon ajankohta oli 1.1.2011.
Laki kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 > Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2010/20100185.pdf


Rockland-ooppera kertoo Michiganin suomalaissiirtolaisista

Jokilaaksojen Musiikkisäätiö esittää 9. – 13.6.2011 Nivalassa uutuusteoksen, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavan Rockland-oopperan. Rockland on pieni paikkakunta Michiganissa, niin sanotulla Kuparialueella (Copper County), jonne monet suomalaiset lähtivät 1900-luvun alussa siirtolaisiksi kuparia vuolemaan.
Oopperan kantaesitys on 7. kesäkuuta.
Rockland eli kuparikaivoksesta ja veti puoleensa lukemattomia siirtolaisia niin Suomesta kuin muualtakin. Siellä suomalaiset muodostivat oman seurakuntansa, haalinsa (seurojentalot), raittiusseuransa, soittokuntansa ja työväenliikkeensä. Kun palkat ja turvallisuus työssä laskivat kipurajan alle, masinoitiin heinäkuussa 1906 Michigan Mining Companyn kaivoksessa lakko. Kaivoksen kolmestasadasta mainarista (kaivosmiehestä) 280 ryhtyi lakkoon, suurin osa näistä oli
suomalaisia.
Rocklandin väkiluku on tänään suunnilleen sama kuin silloisten lakkolaisten. Lakon tapahtumat muuttuivat dramaattisiksi, kun yhtiö lähetti kaivokseen rikkureita, ja heitä suojelemaan käsketyt kiväärimiehet avasivat tulen lakkolaisia kohti. Kaksi suomalaista kuoli ja kolmas haavoittui. Silminnäkijöiden mukaan tilannetta ei provosoitu. Kuitenkin satakunta miestä pidätettiin useiksi viikoiksi surkeisiin oloihin, ja heistä osaa syytettiin kuolemiin johtaneista tapahtumista. Vasta oikeudenkäynnissä kahdeksan kuukauden kuluttua syytteet raukesivat. Suomalaiset olivat kuitenkin menettäneet maineensa ja mahdollisuutensa saada enää töitä kaivoksista.
Rockland-ooppera perustuu Alfred Laakson elämäntarinaan, joka on julkaistu 1960-luvulla eräässä työväenkalenterissa. Alfred Laaksolla on oopperassa kertojan rooli, ja sen esittää Esa Ruuttunen.
Oopperan on säveltänyt Jukka Linkola ja sen libreton on kirjoittanut Jussi Tapola.
Rockland saa Yhdysvaltain-kantaesityksensä Houghtonissa, Michiganissa 15. ja 17. heinäkuuta. Siellä sen esittäjä on Pine Mountain Music Festival.
Lisätietoja: http://www.musiikkisaatio.fi/ ja http://www.pmmf.org


Meänkieli pääsee paikannimikyltteihin Ruotsissa

Ruotsinpuoleisen Tornionjokilaakson meänkieli pääsee paikannimikyltteihin. Ruotsin pohjoisilla alueilla on tähän asti käytetty kylteissä ruotsin ohella vain suomea ja saamea.
Lakia muutetaan, koska Ruotsi on hyväksynyt eurooppalaisen sopimuksen vähemmistökielten edistämisestä. Kylttien lisäksi meänkieliset nimet voidaan kirjoittaa myös karttoihin.
Radion kulttuuriuutiset


Matkahuollon Bussipassi vie kesämatkalle viikoksi tai kahdeksi

Matkahuollon Bussipassilla voi matkustaa Suomen suvessa rajoituksetta ristiin ja rastiin viikon tai kahden verran. Kaikki matkat voi maksaa helposti yhdellä matkakortilla, eikä matkan varrella tarvitse ostaa tai varata bussilippuja erikseen.
Bussipassin avulla voi tehdä niin monta mutkaa matkaansa kuin huvittaa. Bussipassi käy koko Suomessa kaikilla bussivuoroilla (lukuun ottamatta pääkaupunkiseudun ja Turun paikallisliikennettä).
Viikon matkailuun sopii 149 euroa maksava seitsemän päivän passi. Jos matkailuun on aikaa kaksi viikkoa, kannattaa ostaa 249 euroa maksava 14 päivän passi. Bussipassi aktivoituu lataushetkellä ja sen voimassaoloaika on myyntipäivän lisäksi seuraavat seitsemän tai 14 päivää. Hintaan sisältyy Matkahuollon matkakortti, jolle Bussipassi ladataan.
Bussipassin voi ostaa kaikista Matkahuollon toimipaikoista. Bussipassilla voi myös matkustella muinakin vuodenaikoina, sillä Bussipassi on myynnissä läpi vuoden.
Reitit ja aikataulut löytyvät Internetistä (www.matkahuolto.fi) ja puhelimitse
Matkahuollon Internet-sivujen aikatauluhaku auttaa reitin suunnittelussa. Pika-, vakio- ja lähiliikenteen bussivuorojen lisäksi sivuilta löytyvät myös yhä useamman suomalaisen kaupungin paikallisliikenteen tiedot. Vielä matkan aikanakin aikataulut voi tarkistaa Matkahuollon mobiilipalvelusta osoitteessa m.matkahuolto.fi sekä Matkahuollon asiakaspalveluskeskuksesta numerosta 0200 4000.


Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?

Muistutamme, että Suomen Silta -lehtemme lähetetään numerosta 2/2011 lähtien vain jäsenmaksunsa tänä vuonna maksaneille. Varmistathan siis, että jäsenyytesi on kunnossa.


Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran Internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.
Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (info@suomi-seura.fi), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.
Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.


Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat nyt myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!


Hyvässä seurassa jo 83 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.