8.6.2009

Suomi-seuran sutinoita..

Ulkomailla muuttavan on tehtävä osoiteilmoitus Suomeen
Kun ulkosuomalainen muuttaa osoitettaan ulkomailla, hänen pitää itse huolehtia osoitteenmuutoksestaan Suomen viranomaisille. Tämän voi tehdä joko lähimmälle Suomen lähetystölle tai suoraan omaan maistraattiinsa. Osoitteenmuutoksen ulkomailla voi myös tehdä suoraan netissä. Osoitteessa www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html on muuttoilmoituksen sähköinen asiointipalvelu. Nykyään on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että osoitetiedot ovat kohdallaan, sillä esim. uutta passia ei saa ilman, että tiedot ovat oikein väestötietojärjestelmässä. Noin puolella kaikista ulkosuomalaisista on väärät tai vanhat osoitetiedot Suomen väestötietojärjestelmässä.

Koulujen lukuvuosi päättyi
Peruskoulun päättötodistuksen sai tänä vuonna arviolta 65 000 oppilasta. Uusia ylioppilaita valmistui keväällä 28 600, joista 2 000 oli ruotsinkielisiä. Ammatillisesta peruskoulutuksesta ammattiin valmistui 32 500 nuorta. Kaikkiaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suoritti noin 63 600 opiskelijaa. Lukuun sisältyvät kaikki ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet. Tänä keväänä valmistuneista ylioppilaista enää alle 70 prosenttia kirjoitti ruotsinkielen. Kiinnostus ruotsinkieltä kohtaan vaihtelee merkittävästi paitsi kouluittain, myös sukupuolittain: tytöistä jopa 80 prosenttia kirjoitti ruotsin, kun pojista vain reilut puolet. Ruotsi on ollut vapaaehtoinen aine ylioppilaskirjoituksissa keväästä 2005. Viimeisen vuosikymmenen aikana lukiolaisten kielten opiskelu on ollut laskusuunnassa. Yli kolmea kieltä opiskelevien osuus on pienentynyt erityisesti maaseudun kunnissa. Runsas kielten opiskelu on yleisempää kaupungeissa. Myös perusopetuksessa valinnaisten kielten opiskelu on vähentynyt erityisesti 8. – 9.-luokkalaisten keskuudessa. Niin ikään kiinnostus matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun on ollut laskussa. Suomessa perusopetusta antavia koulujen määrä on kymmenessä vuodessa vähentynyt lähes parillakymmenellä. Eniten on lakkautettu alle 50 oppilaan peruskouluja. Syksyllä 2009 peruskoulun aloittaa noin 57 000 uutta koululaista, joista ruotsinkielisiä on 3 530.

Vinkkejä Suomessa matkaileville
www.pyöräillensuomessa.fi -sivustolle on koottu alueittain pyörämatkailijoille sopivia palveluja ja palveluntarjoajia. Sivuilta löytyy vinkkejä retken suunnitteluun ja toteutukseen ja voit jo ennen retkeä tarkistaa millaisia palveluja pyörämatkailijoille on tarjolla valitsemasi reitin varrella. www.muinaispolut.fi -sivuilla esitellään ulkoilureittejä, joiden varrella on muinaisjäännöksiä sekä kulttuuriperintö- ja luontokohteita. Polkuja, joilla on viitoitukset ja opasteet, on yli 40, ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja ne soveltuvat omin neuvoin kuljettaviksi. Sivuilta löytyvät ajo-ohjeet, kuvaukset reiteistä, nähtävyyksistä ja varustuksesta. Sivusto on Museoviraston ylläpitämä. www.museot.fi -sivuilta löydät yli 1 000 Suomessa toimivan museon yhteystiedot, museokaupat, näyttelyt ja tapahtumat ja viimeisimmät museouutiset. Museot.fi on Suomen museoliiton ylläpitämä sivusto kaikille museoista kiinnostuneille.

1.6.2009

Pique-nique du vigneron

Tässä muutamia kuvia kesäpiknikiltämme Molsheimista, Philippe Heitzin viinitilalta. Tutustuimme viininviljelyn eri vaiheisiin, tilan luomuviineihin ja päätimme päivän pitkien piknik-pöytien ääressä kirsikkapuiden varjossa.
Jokainen toi mukanaan omaat eväät; cremantit ja ruokaviinit tarjottiin talon puolesta. Lounasta oli nauttimassa noin 130 henkilöä, meitä seuralaisia oli noin parikymmentä.

Bon appétit! Päivämme oli ihanteellinen!!


Seura jää tämän tapahtuman myötä kesätauolle, palaamme taas asiaan ensi syyskuussa. Seurakunta järjestää vielä kesäkirkon tulevana lauantaina, kaikki suomalaiset ovat tervetulleita.