28.6.2010

Teatteriesitys 15.9.2010 klo 18.30

Hei kaikki Suomikoululaiset,


Suomi-koulu aloittaa syksyn toimintansa teatteri-esityksellä keskiviikkona 15. syyskuuta  kello 18.30. Paikkana on College de Lucie Bergerin jumppasali (Salle de Polyvalante).
Teatteri-esitys on ilmainen.
25.6.2010

AuPair Suomesta?

Suomalaisen au pairin etsinta hankaloitui huomattavasti kun www.mol.fi lopetti au pair -ilmoitusten julkaisun sivuillaan. Toivottavasti www.finnaupair.com auttaa heita loytamaan uuden au pairin!

Perustin www.finnaupair.com sivut täyttämään www.mol.fi Työvoimatoimiston Työlinjan jättämän tyhjiön kun en löytänyt mitään hyvää vastiketta mistä löytäisimme perheelleemme uuden suomenkielisen au pairin.

Sivuille voivat sekä au pair -perheet että au pariksi haluavat jättää ilmoituksensa. Voit lähettää meille ilmoituksesi maksutta osoitteeseen info@finnaupair.com ja julkaisemme sen 24 tunnin sisällä sivuillamme.

Kesäterveisin,
Sari Negus
Guildford, England

21.6.2010

Suomi-koulun syyslukukausi alkaa teatteriesityksellä!

Hei kaikki,

Suomi-koulu aloittaa syksyn toimintansa teatteri-esityksellä keskiviikkona 15. syyskuuta illalla. Paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.
Esityksen jälkeen lapset voivat osallistua erilliseen työpajaan. Teatteri-esitys on ilmainen, ja työpaja maksaa 10 euroa per lapsi. Työpaja järjestetään ainoastaan mikäli 10 lasta ilmoittautuu.

Sitova ilmoittautuminen Erikalle 30.6 mennessä!  
 
Kouluterveisin,
 
Erika
puh 06 10 34 56 73

16.6.2010

Kesäkuun sutinoita

Ulkosuomalaisparlamentin istunto toi jälleen suuren joukon ulkosuomalaisia Helsinkiin. Istunnossa laaditut päätöslauselmat käännetään ja painetaan kesän aikana. Ne lähetetään yhteisöille sen jälkeen, ja niitä voi pyytää täältä Suomi-Seurasta.

Järjestö- ja tiedotusvälineapurahat maksetaan meille ilmoitetuille tileille kesäkuun loppuun mennessä. Syksyn järjestöapurahoja voi anoa syyskuun loppuun mennessä, mutta tiedotusvälineapurahoja anotaan seuraavan kerran vasta helmikuun loppuun mennessä.

Elokuun 27. päivä järjestämme jälleen paluumuuttajan infopäivän Suomeen paluuta harkitseville.

Entiseen tapaan toivotamme teidät tervetulleiksi Suomi-Seuraan Suomen-vierailullanne. Toivomme, että ne jäsenenä olevat järjestöt, jotka ovat oikeutettuja lahjoituskirjoihin, noutaisivat ne toimistostamme. Siten säästetyt postituskulut voimme käyttää kirjojen hankintaan. Jäsenenä olevat järjestöt, joilla on kirjasto, ovat oikeutettuja 20 lahjoituskirjaan vuodessa.

USP:n istunnossa laadittiin 67 päätöslauselmaa

Ulkosuomalaisparlamentin kuudes varsinainen istunto pidettiin 24. - 25.5. toukokuuta Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Täysistunto pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa. Valiokuntatyöskentely tapahtui päärakennuksen luento- ja seminaaritiloissa.

Istuntoon osallistui 191 edustajaa ja 44 tarkkailijaa 182 yhteisöstä 23 maasta.

Istuntoa kunnioitti läsnäolollaan myös tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka maanantaina 24.5. piti täysistunnossa juhlapuheen. Ulkoasiainministeri Alexander Stubb piti puheen istunnossa tiistaina 25.5. Muina kutsuvieraina olivat mm. Viron suurlähettiläs Merle Pajula, Kanadan suurlähettiläs Chris Shapardanov sekä ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Pertti Torstila.

Maanantain istunnossa puhetta johti USP:n puhemies, Suomi-Seuran puheenjohtaja Ville Itälä, joka otti tehtävän vastaan edeltäjältään Pertti Paasiolta ja tiistaina Suomi-Seuran varapuheenjohtaja Eva Biaudet.

Pöytäkirja istunnosta lähetetään jokaiselle istuntoon osallistuneelle edustajalle ja hänen yhteisölleen viimeistään kaksi kuukautta istunnon jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myös ulkosuomalaisparlamentin nettisivuilla www.usp.fi.

Istunto antoi 67 päätöslauselmaa. Sihteeristö työstää nyt päätöslauselmia, lähettää ne käännettäväksi ja sen jälkeen painettavaksi. Kun päätöslauselmat on painettu, ne luovutetaan pääministerille, joka lähettää ne edelleen lausuntokierrokselle valtionhallintoon.

Istunto vahvisti myös uuden puhemiehistön, jonka toimikausi alkoi heti istunnon päätyttyä ja jatkuu seuraavan istunnon loppuun, jolloin taas uusi puhemiehistö aloittaa toimikautensa.

Listat osallistujista, puheet ja päätöslauselmat löydät ulkosuomalaisparlamentin istuntosivulta www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675&kieli=fi.

Presidentti Tarja Halonen:

Kaksoiskansalaisuuden toteutuminen vakiinnutti USP:n asemaa

Ulkosuomalaisparlamentin istunnossa juhlapuheen pitäneen tasavallan presidentin Tarja Halosen mukaan ulkosuomalaisparlamentti on vakiinnuttanut asemansa foorumina, jossa ulkosuomalaisille tärkeitä asioita saatetaan Suomen valtion ja suomalaisviranomaisten tietoon.

- Usein ovat olleet esillä juuri sellaiset asiat, jotka auttavat siteiden säilyttämistä Suomeen, kuten Suomen kansalaisuutta tai Suomen vaaleissa äänestämistä koskevat säännökset. Me toivomme täällä koti-Suomessa, että ulkosuomalaiset kävisivät aktiivisemmin äänestämässä. Ymmärrän hyvin, että mahdollinen kirjeäänestys kiinnostaa, presidentti Halonen totesi.

- Kaksoiskansalaisuutta käsittelevät säännökset ovat todella tärkeitä. Ulkosuomalaiset, jotka olivat menettäneet Suomen kansalaisuuden ottaessaan uuden kotimaansa kansalaisuuden, hyötyivät merkittävästi uudistuksesta. Yhteyksien säilymisen kannalta oli tärkeää, että kaksoiskansalaisuus säädettiin koskemaan myös lapsia, presidentti jatkoi.

Presidentti Tarja Halosen mukaan kaksoiskansalaisuusuudistuksen toteutumiseen vaikutti paljon nimenomaan ulkosuomalaisyhteisöjen aktiivisuus. USP:n puhemiehistö piti aktiivisesti yhteyttä eduskuntaan, ministereihin ja virkamiehiin. Hanke vakiinnutti USP:n asemaa.

Presidentti Halonen otti esille tärkeänä asiana myös suomen kielen opetuksen ja Suomi-koulut.

- Oman kielen säilyttäminen on ulkosuomalaislasten tärkeä oikeus. Suomen kieli on myös keskeinen perusta, jolla yhteys Suomeen säilyy. Ulkosuomalaislapset voivat aikanaan olla hyvinkin tärkeitä sillanrakentajia eri kulttuurien välillä, presidentti painotti.

Suomi-koulut auttavat ulkosuomalaisperheiden lapsia säilyttämään äidinkielensä perheiden asuessa ulkomailla.

- Suomi-koulut toimivat merkittäviltä osin vapaaehtoistyön varassa ja ovat täysin riippuvaisia opetusministeriön pienestä määrärahasta. Tällä hetkellä koulujen tulevaisuus on monin paikoin taloudellisista syistä uhattuna. Tuki ei ole kuulemma noussut kustannusten myötä ja vaarana on, että monia Suomi-kouluja saatetaan joutua lopettamaan. Se olisi erittäin suuri vahinko, Halonen totesi.

Presidentti Halosen puhe on kokonaisuudessaan osoitteessa:

www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=193063&nodeid=41417&contentlan=1&culture=fi-FI


Tiistain täysistunnossa puhunut ulkoasiainministeri Alexander Stubb totesi puheessaan ulkoasiainministeriön suhtautuvan lähtökohtaisesti myönteisesti kirjeäänestyksen sallimiseen ulkosuomalaisille. Stubbin mukaan ulkoasiainministeriöllä on myönteinen kanta myös passien voimassaoloajan pidentämiseen, mikäli passien kestävyys taataan. Liikuteltavien passinantoyksiköiden käyttöön ottoa kokeillaan parhaillaan Kanadassa, mutta ministerin mukaan niiden käyttöön ottamiseen ongelmana ovat kulut sekä lähetystöjen henkilöstöresurssit. Ulkoasiainministeri Stubb muistutti ulkosuomalaisia myös edustustoihin rekisteröitymisen tärkeydestä muun muassa mahdollisten kriisitilanteiden varalta.

Ulkoasiainministeri Stubbin puhe on osoitteessa:

www.alexstubb.com/fi/publication/39/?item=443

Ulkosuomalaisparlamentin tähänastisista saavutuksista tärkeimmät ovat kaksoiskansalaisuus, ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotuksen kohtuullistaminen, ulkosuomalaispoliittisen ohjelman hyväksyminen ja ulkosuomalaisten hoivakotien harjoittelijaohjelma. Työtä tehdään aktiivisesti muun muassa kirjeäänestyksen mahdollistamiseksi ulkosuomalaisille, passin hankinnan helpottamiseksi sekä Suomi-koulujen tuen lisäämiseksi.


Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu elokuussa 1997 Suomi-Seura ry:n aloitteesta. USP:n toimintaan osallistuu tällä hetkellä 496 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta. USP:n istuntoja järjestetään kahden - kolmen vuoden väliajoin. USP:n puhemiehistö ja sihteeristö, Suomi-Seura ry, ajavat istunnoissa laadittujen päätöslauselmien toteuttamista istuntojen välillä.

USP:n toimintaan voivat ulkosuomalaisjärjestöt tulla mukaan hyväksymällä USP:n säännöt.

Lisätietoja: www.usp.fi, www,suomi-seura.fi

Ulkosuomalaiset toivovat kymmenen vuoden passit takaisin

Helsingissä kokoontunut ulkosuomalaisparlamentti teki aloitteen biometristen passien voimassaoloajan pidentämisestä. Sirulla varustettujen passien hakeminen on hankalaa ja kallista ulkomailla asuville suomalaisille.

Biotunnisteella varustetut passit tulivat käyttöön vuonna 2006. Niiden valmistukseen tarvittavat laitteet ovat kalliita, joten passeja saa ulkomailla enää Suomen suurlähetystöistä ja pääkonsulaateista.

- Tietysti ensisijainen passinhakupaikka on lähin Suomen suurlähetystö, joka voi olla tuhansien kilometrien päässä esimerkiksi Australiassa, Kanadassa ja USA:ssa, puhumattakaan Lähi-idästä ja Afrikasta, joissa ei välttämättä ole lähetystöä edes samassa maassa, sanoo YLE Uutisten haastattelema ulkosuomalaisparlamentin parlamenttisihteeri Tina Nordqvist.

Passien hakuun kuluu aikaa ja rahaa. Nordqvistin mukaan ulkomailta hankittaessa passi maksaa sata euroa, kun Suomessa se on puolet halvempi. Kun hintaan lisätään passin hakemisesta koituvat matkakulut, hinta voi nousta melkoiseksi.

Suomen biometriset passit ovat voimassa viisi vuotta entisen kymmenen sijaan. Joissakin maissa uusillakin passeilla on kymmenen vuoden voimassaoloaika. Voimassaolo perustuu Nordqvistin mukaan passien arvioituun kestoaikaan. Eri maiden passeissa voi siis olla laatueroja.

Ulkosuomalaisparlamentti toivoo passin hakemisen helpottuvan tulevaisuudessa. Kanadassa on kokeilussa liikkuva, salkkuun mahtuva passinhakuyksikkö.


Ajoneuvoille sähköinen rekisteröintipalvelu

Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuille www.trafi.fi on tulossa rekisteröintipalvelu, jossa voi ilmoittaa auton käyttöönotosta ja poistosta, liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa. Palvelun kautta voi myös tilata uuden rekisteröintitodistuksen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle.

Aiemmin vastaavat ilmoitukset on täytynyt tehdä henkilökohtaisesti joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä. Palvelu on aluksi vain henkilöasiakkaiden käytössä, ja se otetaan vaiheittain käyttöön. Rekisteri-ilmoituksia voi edelleen tehdä myös perinteisellä tavalla.

Valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen, joka mahdollistaa sähköisen ajoneuvojen rekisteröinnin. Tämä nopeuttaa rekisteröintiä, lisää rekisterin ajantasaisuutta ja alentaa rekisteröinnistä syntyviä kustannuksia.

Ulkomaalaislakia muutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen vuoksi

Hallitus on esittänyt, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta. Muutokset koskevat Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkumista EU:n sisällä ja siitä annetun direktiivin tulkintaa. Säännökset koskevat Suomeen tulevia Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia ja heidän perheenjäseniään. Muutokset eivät koske Suomessa olevien Suomen kansalaisten perheenjäseniä, koska heihin direktiiviä ei sovelleta. Direktiivi sääntelee vain tilanteita, joissa liikutaan toiseen EU-maahan.

Muutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen ns. Metock -tuomiosta, jossa tuomioistuin otti kantaa EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevan direktiivin tulkintaan niissä tapauksissa, joissa unionin kansalaisen perheenjäsen ei ole jonkin EU-maan kansalainen. Ulkomaalaislaista poistetaan tuomion edellyttämällä tavalla vaatimus siitä, että tällaisen perheenjäsenen olisi pitänyt oleskella ennen Suomeen saapumistaan toisessa jäsenvaltiossa unionin kansalaisen kanssa.

Lainmuutos tarkoittaa sitä, että suoraan kolmannesta maasta tulevat unionin kansalaisen perheenjäsenet pääsevät direktiivin soveltamisalan piiriin ja heille myönnetään oleskeluluvan sijasta perheenjäsenen EU -oleskelukortti. Jatkossa unionin kansalaisen perheenjäseniin sovelletaan siis samoja sääntöjä riippumatta siitä, milloin perhe on perustettu ja ovatko he oleskelleet perheenä toisessa EU:n jäsenvaltiossa ennen Suomeen tuloa.

Samalla ulkomaalaislakia täsmennetään EU-maista tulevien opiskelijoiden perheenjäsenten osalta, jotta se vastaisi tarkemmin direktiivin säännöksiä. Opiskelijat saavat jatkossa tuoda perheenjäsenensä mukanaan samoin ehdoin kuin muutkin unionin kansalaiset.

Unionin kansalaisen perheenjäsenten maahantulo edellyttää aina, että perheen toimeentulo on turvattu. Lainmuutos tulee voimaan 1.7.2010.


Ulkosuomalaisen asevelvollisuuden raukeaminen

Asevelvollisuus on Suomessa kansalaisvelvollisuus, joka alkaa sen vuoden alussa, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti 19 - 20-vuotiaana. Kutsunnat pidetään joka vuosi elo-syyskuussa. Kutsuntavelvollisia ovat kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttävät miehet.

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen asevelvollisuus raukeaa, jos hän on asunut ulkomailla viimeiset seitsemän vuotta ja hän on monikansalainen, eli hänellä on Suomen ja jonkin toisen valtion kansalaisuus. Tällöin hänen ei tarvitse tulla kutsuntoihin eikä hakea erikseen vapautusta varusmiespalveluksesta, mutta hän voi halutessaan suorittaa varusmiespalveluksen Suomessa. Vapautus asevelvollisuudesta on voimassa vain ulkomailla asumisen aikana. Kun henkilö muuttaa Suomeen, astuu hänen asevelvollisuutensa voimaan. Jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jonka aikana hän täyttää 30 vuotta, hänet voidaan määrätä varusmiespalvelukseen.

Puolustusvoimat lähettävät ulkomailla asuvalle kutsuntaikäiselle tiedotteen vapautuspäätöksestä tämän kotiosoitteeseen. Vapautuspäätökset perustuvat Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoihin. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomessa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Maaliskuussa 2010 voimaan tullut väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen ilmoittamaan ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, kuten osoitteenmuutoksesta, lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Nuorten ulkosuomalaisten kannattaa muistaa myös varmistaa, että he eivät menetä tai ole menettämässä Suomen kansalaisuuttaan 22-vuotiaana (lisätietoja Maahanmuuttoviraston kotisivuilla www.migri.fi ->kansalaisuus->kansalaisuuden säilyttäminen).

Suomella on asevelvollisuutta koskevia sopimuksia Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Amerikan Yhdysvaltain kanssa. Näissä sopimusmaissa asuvat henkilöt, joilla on sekä Suomen että kyseisen maan kansalaisuus, eivät ole kutsunnan alaisia eikä heidän tarvitse suorittaa asevelvollisuutta Suomessa sinä aikana, jolloin he asuvat kyseisessä sopimusmaassa. Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa asuvien Suomen kansalaisten kannattaa aina tarkistaa asevelvollisuutensa Suomen edustustosta tai omasta asevelvollisuutta valvovasta aluetoimistosta Suomesta.

Suomen edustustot maailmalla: http://formin.finland.fi (edustustot)

Puolustusvoimat: www.mil.fi/


Kesäleiri 14 - 16-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille Rautavaaralla heinäkuussa


Metsäkartanon nuorisokeskus järjestää ulkosuomalaisten nuorten leirin jo toistamiseen 14 - 16-vuotiaille ulkosuomalaisille nuorille. Leiri järjestetään 18.- 30.7.2010. Leirin aikana nautitaan Suomen kesästä upean luonnon keskellä, monipuolisten aktiviteettien innoittamana. Urheilun ja käsitöiden lisäksi leirillä perehdytään suomen kieleen ja kulttuuriin osaavien ohjaajien johdolla.

Metsäkartano sijaitsee Rautavaaralla, upeissa erämaisemissa, järven rannalla. Metsät, järvet, joet ja läheinen Tiilikkajärven kansallispuisto luovat Metsäkartanon erikoislaatuisen ympäristön. Metsäkartanolla on ensiluokkaiset, laadukkaat puitteet, jotka luovat miellyttävän ilmapiirin. Metsäkartano on ekologinen matkailukohde, jolla on EU:n ympäristömerkki.

Leirin hinta on 890 euroa. Hintaan sisältyy kuljetus Helsinki-Metsäkartano-Helsinki, majoitus täysihoidolla sekä monipuolinen leiriohjelma.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Kansainvälinen koordinaattori Maija Jeskanen +358 (0)40 3564530

maija.jeskanen@metsakartano.com


Paluumuuttajan infopäivä Suomi-Seurassa


Paluumuuttajan infopäivänä 27. elokuuta 2010 Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville klo 10 - 15.

Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin esim. Takaisin Suomeen -oppaaseen ja Senioripaluumuuttajan oppaaseen.

Tilaisuus on maksuton.

Tietoiskujen aikataulu:

klo 10.15 Suomeen rekisteröityminen, muuttotavarat, sosiaaliturva ja verotus Suomessa

klo 12.00 Pankkiasioiden hoito

klo 12.30 Työnhaku

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, puh: +358-(0)9 - 684 1210


Yleinen arvonlisävero nousee 23 prosenttiin

Arvonlisäverot nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä heinäkuun 1. päivästä alkaen, Verohallinto tiedottaa. Yleinen verokanta nousee 23 prosenttiin.

Alennetut verokannat ovat kolmetoista ja yhdeksän prosenttia. Ravintola- ja ateriapalvelujen arvonlisävero laskee kolmeentoista. Yhdeksän prosentin arvonlisäveroa, eli prosenttiyksikköä korkeampaa veroa, maksetaan jatkossa muun muassa viihde- ja kulttuuripalveluissa sekä parturi- ja kampaamopalveluissa ja pienissä korjausliikkeissä.

Uusia verokantoja sovelletaan, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Poikkeuksena ovat kuitenkin ennakkomaksut. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle 30. kesäkuuta mennessä, sovelletaan aiempaa verokantaa.

Jäsenetuhintoja Palace Kämpin hotelleissa Suomi-Seuran jäsenille

Seuraavat hotellit myöntävät Suomi-Seuran jäsenille nämä majoitushinnat jäsenetuna:

Hotel GLO, Helsinki: €109.00 / GLO huone, €139.00 / GLO XL huone

Hotel Linna, Helsinki: € 89.00 / Linna Room

Hotel Sello, Espoo (Leppävaara):€ 69.00 / Sello Room

Hotel Kämp, Helsinki € 169.00 e / Deluxe

Hinnat sisältävät majoituksen 1-2 hengelle sekä aamiaisen.

Hinnat ovat voimassa 31.12.2010 saakka pe - su sekä kesäaikaan 1.7. - 15.8. joka päivä.

Varaukset: puh: +358-(0)9-5840 9445, sähköposti: rooms@palacekamp.fi

Muista mainita varauksen yhteydessä koodi ”suomi-seura” jäsenhinnan saamiseksi.

Lisätietoja näistä hotelleista: www.palacekamp.fi

Hotelli Rivoli Jardin myöntää jäsenedun Suomi-Seuran jäsenille

Helsinkiläinen Hotelli Rivoli Jardin myöntää Suomi-Seuran jäsenille seuraavat majoitushinnat jäsenetuna:

Arkisin (ma - pe) yhden hengen huone € 127,00/vrk, kahden hengen huone € 137,00/vrk

viikonloppu (pe - su) yhden hengen huone € 80,00/vrk, kahden hengen huone € 90,00/vrk

Kaikki hinnat sisältävät aamiaisen ja verot. Hinnat ovat voimassa varaustilanteesta riippuen.

Varaukset: puh: +358 (o) 9 681 500, sähköposti: rivoli.jardin@rivoli.fi

Muista mainita varauksen yhteydessä koodi ”suomi-seura” jäsenhinnan saamiseksi.

Lisätietoja Rivoli-hotelleista: www.rivoli.fi


Kirjoja edullisesti Suomi-Seuran kautta

Hanki kesälukemista edullisesti 20 % alennuksella Suomi-Seuran kautta. Lisätietoja:

www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=32


Muistahan jäsenmaksusi 2010

Muistathan maksaa Suomi-Seuran jäsenmaksusi. Siten saat jatkossakin Suomen Silta -lehden ja muut jäsenedut: alennuksia useista liikkeistä (mm. autovuokraamot, muuttoyritykset, jne). koulutuksistamme, oppaistamme, kirjoista, sekä Tuotevälityksen tuotteista ym.

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on myös hyvä lahja.

Jäsenmaksullasi tuet pitkäaikaista ja merkittävää työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran internetsivulla

Suomi-Seuran internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa

www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista. Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille. Käykääpä ilmoittelemassa!

Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat nyt myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!

Suomen Sillan Uutisviikko tuo Suomen uutiset sähköpostiisi

Suomen Sillan Uutisviikko on jokaviikkoinen kooste Suomen uutisista – politiikasta, taloudesta, lakimuutoksista, kulttuurista, urheilusta ja ulkosuomalaisia koskettavista asioista. Voit tilata sen ilmaiseksi suoraan sähköpostiosoitteeseesi tai lukea Suomi-Seuran kotisivulta www.suomi-seura.fi

kohdasta ”Julkaisut”. Tilaukset: isbom@suomi-seura.fi

Uutisviikkoa luetaan jopa Etelämantereella!

5.6.2010

Suvikirkko

 

Elsassin seudun suomalaisille tarkoitettu SUVIKIRKKO


Lauantaina 5.6.2010 klo 17.00
Temple Neuf-kirkon Oratoire, Rue du Temple Neuf, Strasbourg

Pastorina toimii Marjo Kalliomäki, pianistina Karla Suvanto

TERVETULOA !

3.6.2010

Loppututkintokonsertti (Diplôme de spécialisation) torstaina 10.6. klo 18 Strasbourgin konservatoriolla orkesterisalissa

Suomalainen Inka laulaa Sibeliusta, Ravelia ja Messiaenia loppututkintokorsertissa Strasbourgin konservatoriolla. Tervetuloa kaikki!

2.6.2010

Kesälaitumelle

Hei kaikki,

ja ensimmäiseksi kiitos kaunis Maj-Lisille ja Erikalle upeasti järjestetystä kirja-illasta.
Sovimme, että kesälaitumilla kaikki halukkaat lukisivat jonkin Veikko Huovisen teoksen, jonka kukin voisi sitten esitellä syksyllä ensimmäisessä kirja-illassamme. Kirja-illan ajankohdasta ilmoitan myöhemmin.

Jos olette huomanneet on blogin etusivulle oikeaan yläkulmaan ilmestynyt lokero. Kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi lokeroon saat aina jatkossa automaattisesti uusimmat päivitykset blogista suoraan sähköpostiisi. Tämä on siis varsin kätevää ja suojattua, joten rohkeasti vain kokeilemaan!

Toivotan teille kaikille oikein lämmintä ja ihanaa kesää.


Veera

1.6.2010

Sarjakuvafestivaalit Strasbourgissa 1.-6.6.2010

Strasbourgin sarjakuvafestivaalille tulee kesäkuun alussa suomalainen taiteilija Ville Ranta, jolta on ilmestynyt/ilmestyy ranskaksi albumi L'exilé du Kalevala (suomeksi: Kajaani).  Lisätietoja: http://www.caetla.fr/spip.php?article48
Ranta esiintyy perjantaina 4.6. festivaalin Performance - osiossa klo 13-18

Pitopaikka ja aika on
:
La manifestation se déroulera du 1er au 6 juin prochain et l'Espace Européen sera situé dans la salle de la Bourse 1, place du Maréchal De Lattre de Tassigny.

Lisätietoja festivaalista : www.strasbulles.fr<http://www.strasbulles.fr>