28.10.2010

Taaperoikäisten tapaamisista kiinnostuneille vanhemmille:

Suomi-koulun yhteyteen voitaisiin perustaa taaperoikäisten 1-3 vuotiaiden lasten ryhmä. Mikäli toiminnasta halutaan osa virallista Suomi-koulun toimintaa, ryhmään pitäisi saada mukaan 6 lasta. Ryhmä voisi tavata Suomi-koulun tavoin noin 2 krt/kk. Ryhmän vetäjiksi tarvittaisiin 2 aikuista. Ryhmän kokoontumisaika voisi olla sama kuin Suomi-koulun muillakin ryhmillä tai sitten jokin muu, esim. aamupäivä joko lauantaina tai sunnuntaina, mikä nyt parhaiten taaperoikäisille sopisi. Ryhmä voisi ainakin aluksi koontua kiertoperiaatteella ihmisten kotona. Jos olet kiinnostunut voit olla Suomi-seuran sähköpostiosoitteen kautta yhteydessä Tanja Leikas-Bottàan, Joelin 1v 10kk äiti. Vaikka ryhmää ei syntyisi, voitaisiin kehittää epävirallisempiakin tapaamisia taaperöikäisten ja vanhempien välille!

22.10.2010

Naisen elämänkaari ja kriisit 5.11.2010 klo 19.30 ravintola Picobellossa

Kokoonnumme 5.11.2010 klo 19.30 ravintola Picobelloon kuulemaan Pastori Marjo Kalliomäen alustamana naisen elämänkaaresta ja siihen liittyvistä kriiseistä.
Voit tutustua ravintolaan osoitteessa: www.restaurant-lepicobello.com.
Ravintolan osoite on: LE PICOBELLO • 21-23 rue des frères • 67000 Strasbourg   
Ystävällisesti ilmoittautukaa 30.10.2010 mennessä seuran meiliosoitteeseen: elsassinsuomiseura@gmail.com.

 

10.10.2010

Lokakuun sutinoita


USP:n puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseen

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehet kokoontuvat syyskokoukseensa Helsinkiin 1. - 2. marraskuuta 2010. Kokous on uudelle puhemiehelle Ville Itälälle ja kevään istunnossa valitulle uudelle puhemiehistölle ensimmäinen. 
Sisäisen työn järjestämisen ohella ohjelmassa on keskusteluja mm. oikeusministeri Tuija Braxin kanssa kirjeäänestyksestä ja opetusministeri Henna Virkkusen kanssa ulkomailla asuvien lasten koulutuksesta. Myös Opetushallituksesta on pyydetty tapaamista tässä asiassa. Lisäksi maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kanssa keskustellaan ulkosuomalaisten maahanmuutosta ja Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman tulevaisuudesta.
Maahanmuuttoviraston edustajien kanssa keskustellaan erityisesti inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmän muutoksesta.
www.usp.fi, info@usp.fi

Suomi-koulujen avustuksia voi hakea lokakuun loppuun asti

Suomi-koulujen toiminta-avustusten hakuaika päättyy lokakuun lopussa. Lisätietoja Suomi-koulujen avustuksista: Maarit.Hyvarinen@suomi-seura.fi.
Lisätietoja: www.suomi-seura.fi - Apurahat
Tietoa Suomi-kouluista: www.suomikoulut.fi/sk/

Syksyn yhteishakujen aikataulut

Syksyn 2010 yhteishaussa haetaan keväällä 2011 alkavaan koulutukseen
Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen syksyn yhteishaku on 13.9.­ 15.10.2010.
Haku sähköisesti osoitteessa www.amkhaku.fi

Ammatillinen koulutus
Ammatillisen peruskoulutuksen ja kotitalousopetuksen yhteishaku on 29.9.­ - 8.10.2010
Haku sähköisesti osoitteessa www.haenyt.fi

Yliopistot
Yliopistojen syksyn yhteishaku on 13.9. - 15.10.2010.
Tiedot syksyn hakujen koulutuksista ovat nähtävissä hakusivuilla osoitteessa www.yliopistohaku.fi (koulutushaku) syyskuun alusta lähtien.

Haluaako järjestönne harjoittelijoita Suomesta?

Suomi-Seura ry auttaa ulkosuomalaisjärjestöjä harjoittelupaikkatarjousten laatimisessa ja harjoittelupaikoista tiedottamisessa Suomessa.
Harjoittelijan etsimisessä liikkeelle voitte lähteä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin ja lähettämällä ne Suomi-Seuraan:
- Mitä tehtäviä teillä on antaa harjoittelijalle?
- Minkä alan opiskelijalle harjoittelupaikkanne soveltuu ja miten vaativia tehtävät ovat?
- Milloin voitte ottaa harjoittelijan ja kuinka pitkäksi aikaa (esim. tammi-maaliskuu)?
- Kuka hoitaa harjoittelijan perehdyttämisen ja toimii hänen ohjaajanaan koko harjoittelun ajan?
- Maksatteko harjoittelijalle palkkaa tai tarjoatteko hänelle ylläpidon, kuten esim. ateriat ja asunnon?

Suomi-Seura tekee yhteistyötä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n (Centre for International Mobility) kanssa ja toimittaa tiedot tarjolla olevasta harjoittelupaikasta oppilaitosten sähköpostilistoille sekä laittaa ilmoituksen Suomi-Seuran kotisivuille.
CIMO:n kautta Suomessa korkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat sekä vastavalmistuneet voivat hakea harjoittelemaan seuraaviin suomalaisorganisaatioihin ulkomailla: Suomi-kodit ja muut ulkosuomalaisten palvelu- ja hoitokodit, Suomen edustustot, tiede- ja kulttuuri-instituutit, vientikeskukset ja kauppakamarit, suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet yliopistoissa sekä ulkosuomalaiset lehdet. Suomi-kotien ja ulkosuomalaislehtien tarjoamia harjoittelupaikkoja otetaan ko. ohjelmaan mukaan lähinnä EU:n ulkopuolelta.
EU- ja Eta-maissa ulkosuomalaistahot voivat tarjota harjoittelupaikkoja esim. Erasmus-harjoitteluohjelman kautta.  Lisätietoja: Suomi-Seura ry, info@suomi-seura.fi


Takaisin Suomeen -hanke kerää tietoa Euroopan ulkosuomalaisista

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Porissa toteuttaa yhteistyössä Filmihallin kanssa Takaisin Suomeen -projektin.
Hankkeessa selvitetään Euroopassa asuvien erityisesti toisen ja kolmannen sukupolven ulkosuomalaisten, mutta myös muiden ulkosuomalaisten koulutusta ja kielitaitoa, heidän yhteyttään suomalaiseen kulttuuriin ja Suomeen sekä laajemmin kansainvälisyyteen liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia. Projektissa kartoitetaan myös näiden henkilöiden Suomi-kuvaa sekä mahdollisia pelkoja, esteitä, ennakkoluuloja ja myös toiveita ja mahdollisuuksia, jotka estävät tai tukevat Suomeen muuttoa.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan soveltaa yhteiskunnan ja viranomaisten tarpeisiin (Euroopan unionin vapaa liikkuvuus, opiskelu, työnteko sekä ulkosuomalaisten kotoutumisen ja paluumuuton kysymykset).
Hanke toteutetaan kyselylomakkeella, joka laaditaan suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi lokakuun aikana.
Ulkosuomalaisten tahojen toivotaan tiedottavan Euroopassa asuvia jäseniään tästä tulevasta kyselystä, jotta tieto tavoittaa mahdollisimman monen ulkosuomalaisen.
Tutkimuksen käytännön asioista tiedotetaan Sutinoissa lisää projektin edetessä.
Henkilöt, jotka haluavat osallistua tutkimukseen ja saada kyselylomakkeen, voivat olla myös suoraan yhteydessä projektipäällikkö Tarja Laineeseen:
Tarja Laine
Takaisin Suomeen -projekti
Turun yliopisto
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos
PL 124
28101 Pori
tel:+358-2-3338115
e-mail: talain@utu.fi

Suomalainen huijari liikkeellä

Yksi Suomi-Seuran maailmalla toimivista edustajista lähetti seuraan varoituksen häneen yhteyttä ottaneesta suomalaisesta huijarista. Tällä viikolla saamiemme tietojen mukaan kyseinen mies on ottanut yhteyttä jo myös toiseen seuran edustajaan maailmalla.
Meitä miehestä varoittanut edustaja kertoi, että mies oli puhelimessa kertonut tulleensa ryöstetyksi matkalla lentokentälle Kambodzhassa, missä Suomella ei ole edustustoa. Mies oli valmistellut tarinansa hyvin, sillä hän tiesi edustajamme kotikaupungista osoitteita ja tietyn pankin toimipisteenkin. Mies pyysi edustajaltamme 100 euroa ”maasta poistumiseen” tarvittaviin kuluihin, ja edustajamme valitettavasti toimitti miehelle pyydetyn summan. Kun mies ei lupaustensa vastaisesti soittanut seuraavana päivänä, edustajamme etsi miestä Internetistä ja löysi tämän vuosia kestäneistä huijauksista runsaasti tietoa. Miestä etsitään monista rikoksista, ja myös keskustelufoorumeilla on hänestä tietoja. Miehen oveluutta ”kehuttiin” viesteissä.
Kehotamme niin edustajiamme kuin kaikkia ulkosuomalaisia olemaan varovaisia mahdollisen vastaavan huijausyrityksen varalta.
Maailmalla pulaan joutunut Suomen kansalainen voi aina kääntyä Suomen edustuston tai jonkin muun EU-maan edustuston puoleen apua saadakseen. Vastaavanlaisen puhelun soittajan tausta kannattaa selvittää mahdollisimman hyvin ja käyttää myös Internetiä siinä apuna ja kehottaa soittajaa ottamaan yhteyttä Suomen tai muun EU-maan edustustoon.

 Suomalaisyritysten ulkomaanhenkilöstöstä yli puolet EU-maissa

Suomalaisyritysten tytäryhtiöissä ulkomailla työskenteli 575 000 ihmistä vuonna 2008. Yli puolet työpaikoista oli EU-maissa. Tilastokeskuksen mukaan tytäryhtiöt myös investoivat voimakkaimmin Euroopassa. Tiedot perustuvat yrityksille tehtyyn kyselyyn. 
Kaikkiaan Euroopassa oli kaksi kolmasosaa suomalaisyritysten ulkomaanhenkilöstöstä. 15 vanhassa EU-maassa henkilöstöstä oli 35 prosenttia ja uusissa EU-maissa 19 prosenttia. Muissa Euroopan maissa henkilöstöstä oli 14 prosenttia.
Aasiassa ja Oseaniassa työskenteli 19 prosenttia suomalaisyritysten tytäryhtiöiden ulkomaisesta työvoimasta. Pohjois-Amerikan osuus oli seitsemän prosenttia, Keski- ja Etelä-Amerikan osuus viisi prosenttia. Afrikan osuus oli vain prosentti.
Vanhoissa EU-maissa eniten työntekijöitä oli paperiteollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden tytäryhtiöissä. Uusissa EU-maissa tytäryhtiöt työllistivät eniten tukku- ja vähittäiskaupassa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Aasiassa ja Oseaniassa suurin työntekijämäärä oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.
Maista suomalaisyrityksillä oli eniten henkilöstöä Ruotsissa, Kiinassa ja Venäjällä.
Suomalaisyritysten tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa toissa vuonna yhteensä vajaat 11 miljardia euroa. Yli puolet investoinneista tehtiin Euroopassa ja neljännes Pohjois-Amerikassa. Maista investointeja tehtiin eniten Yhdysvalloissa eli kaikkiaan 2,6 miljardilla eurolla.
Suomalaisyritysten tytäryhtiöille kertyi ulkomailla liikevaihtoa yhteensä yli 215 miljardia euroa. Lähes puolet liikevaihdosta syntyi vanhoissa EU-maissa, lähes viidesosa uusissa EU-maissa ja samoin lähes viidesosa Aasiassa ja Oseaniassa.  Ruotsissa suomalaisyritysten tytäryhtiöiden liikevaihto oli vajaat 32 miljardia, Saksassa runsaat 23 miljardia ja Virossa vajaat 20 miljardia.
Suomalaiset konsernit, joilla oli tytäryhtiöitä ulkomailla, työllistivät vuonna 2008 Suomessa yhteensä 562 000 ihmistä.

 Martti Ahtisaari palkittiin neuvottelijan urastaan

 Presidentti Martti Ahtisaari on palkittu pitkästä kansainvälisestä rauhanneuvottelijan urastaan. Yhdysvaltalainen Harvardin yliopisto toteaa myöntämänsä palkintonsa perusteluissa, että Ahtisaari kuuluu maailman kokeneimpiin ja menestyneimpiin diplomaatteihin.
Ahtisaaren katsotaan hoitaneen menestyksellisesti Namibian itsenäisyysneuvotteluja sekä Kosovon ja Indonesian Acehin rauhanneuvotteluja.
Ahtisaari otti tunnustuspalkinnon vastaan syyskuun lopulla Harvardissa. vieraillessaan
Martti Ahtisaari voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.     

 Bill Clinton: Yhdysvaltojen pitäisi ottaa mallia Suomesta

 Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton kehui Suomea New Yorkissa pidetyssä Clinton Global Initiative 2010 -konferenssissa.
Esitellessään avauspaneelin yhtenä puhujana toimineen presidentti Tarja Halosen Clinton totesi, että Yhdysvaltojen pitäisi olla enemmän sosiaalidemokraattisen Suomen kaltainen, kertoo DailyBeast -sivusto.
-Tämä on yksi harvoista poliittisista asioista, joita aion sanoa tällä viikolla. Ellemme elä maailmassa, jossa todisteilla ei ole merkitystä, asiat joita hän (Halonen) kohta sanoo, osoittavat, että jokainen 2000-luvulla menestyvä maa tarvitsee sekä loistavan yksityisen sektorin että hallinnon.
Clinton kritisoi hallinnon koon leikkauksia vaativaa Yhdysvaltojen oikeistoa muistuttamalla, että julkista sektoria tarvitaan liike-elämän ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tukemisessa.
-Ystävämme Suomessa ovat tehneet ihailtavaa työtä, Clinton jatkoi.
Halosen puhe käsitteli muun muassa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia, kehitysmaiden lasten ja äitien terveyspalveluja sekä opettajankoulutuksen tärkeyttä.
DailyBeast muistutti lopuksi, että Suomessa on ilmainen terveydenhuolto, päivähoito ja esikoulu. Yliopistoihin ei ole lukukausimaksuja ja opiskelijat saavat opintotukea. Suomen koulujärjestelmä on lisäksi OECD-maiden ykkönen.
Myös presidentti Martti Ahtisaari osallistui kokoukseen.

Suomi Sydämessä -tapahtuma kokoaa ulkosuomalaiset Turkuun 2011

Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa ainutlaatuisen Suomi sydämessä -ulkosuomalaisjuhlan
1.- 4.7.2011 kunnioittaakseen suomalaisia, jotka ovat siirtyneet asumaan muualle maailmaan kautta aikojen.
Suomi sydämessä -tapahtuma tuo yhteen kaikenikäisiä suomalaisia siirtolaisia ja siirtolaisten jälkeläisiä maailman eri kolkista sekä vahvistaa heidän siteitään Suomeen.
Ohjelmaan mahtuu tapahtumia jokaiseen makuun luennoista ja seminaareista pesäpalloon, golfiin, teatteriin ja tangoon. Ohjelmassa on myös tietoiskuja Suomeen muuttaville ja paluumuuttajille. Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteristä voi etsiä tietoja siirtolaisiksi aikoinaan lähteneistä sukulaisista. Osallistujille järjestetään mahdollisuus opastetuille retkille lähiseudulle ja kauemmaksikin.
Turku ja Viron Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkeja vuonna 2011. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 on merkittävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
Lisätietoja ja ohjelma: www.migrationinstitute.fi/usj/index_fi.html

 Aika tilata vuoden 2011 Suomi-kalenterit ja almanakat

Tilaa vuoden 2011 Suomi-kalenterit ja almanakat kätevästi Suomi-Seuran Tuotevälityksen kautta:
www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=12&Itemid=32&vmcchk=1
Muista Tuotevälityksemme myös miettiessäsi joululahjoja!

Liity nyt jäseneksi – saat loppuvuoden lehdet ilmaiseksi

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa. Jäsenmaksumme on 25 euroa vuodessa. Samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten jäsenmaksu on 12 euroa.
Kun liityt nyt jäseneksi, saat tämän vuoden kaksi viimeistä Suomen Silta -lehteä ilmaiseksi kaupan päälle.
Ja muistathan, että Suomen Sillan tilaus on hyvä lahja ulkosuomalaiselle.

 Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista. Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille. Käykääpä ilmoittelemassa!

 Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat nyt myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!

Suomen Sillan Uutisviikko tuo Suomen uutiset sähköpostiisi

Suomen Sillan Uutisviikko on jokaviikkoinen kooste Suomen uutisista – politiikasta, taloudesta, lakimuutoksista, kulttuurista, urheilusta ja ulkosuomalaisia koskettavista asioista. Voit tilata sen ilmaiseksi suoraan sähköpostiosoitteeseesi tai lukea Suomi-Seuran kotisivulta www.suomi-seura.fi kohdasta ”Julkaisut”. Tilaukset: isbom@suomi-seura.fi
Uutisviikkoa luetaan jopa Etelämantereella!

 Hyvässä seurassa jo 83 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

 Suomi-Seura ry
on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää 18 – 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja heidän puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: ¨ www.suomi-seura.fi

4.10.2010

Muuttaako joku Suomesta Elsassiin vuoden vaihteessa?

Hei,

jos olet muuttamassa Suomesta Elsassiin vuoden vaihteessa ja sinulla olisi tyhjä muuttoauto palaamassa Suomeen, ilmoitatko siitä pikimmiten seuran meiliosoitteeseen, elsassinsuomiseura(at)gmail.com. Kiitos!