16.1.2009

Suomi-seuran Sutinoita

Yli 20 000 kiinnostui Suomen kansalaisuuden takaisin saannista Noin 21 500 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään haki menetettyä kansalaisuutta takaisin viiden vuoden määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuuslaki heille tarjosi. Sen mukaan henkilö, joka oli menettänyt Suomen kansalaisuuden esimerkiksi saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hänen täytyi muuttaa Suomeen. Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan ollut. Kesäkuun 2003 alusta lokakuun 2008 loppuun mennessä 10 547 henkilöä sai Suomen kansalaisuuden siirtymäsäännöksen nojalla. Heistä entisiä kansalaisia oli 6 012 (57 prosenttia) ja jälkeläisiä 4 535 (43 prosenttia). Ilmoitusten teossa koettiin hurja loppukiri, kun tammi–toukokuussa tuli vireille noin 9 100 ilmoitusta eli lähes puolet koko viiden vuoden potista. Ilmoitusten tekijät edustivat yli sataa kansalaisuutta. Kymmenen suurinta maata olivat Ruotsi (5 126), Yhdysvallat (4 178), Kanada (3 562), Australia (2 796), Saksa (1 368), Sveitsi (887), Venäjä (592), Iso-Britannia (507), Ranska (344) ja Israel (287). Alkuvuoden ilmoitustulva ruuhkautti Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön sen verran pahoin, että ilmoitusten kirjaaminen rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet. Tavoitteena on, että kaikki ilmoitukset saadaan ratkaistua vuoden 2009 aikana ja suurin osa heinäkuuhun mennessä.

Kelan ulkomaan yksikkö neuvoo ulkosuomalaiseläkeläisiä
Kelan (Kansaneläkelaitos) ulkomaan yksikkö vastaa ulkomailla asuvien eläkeläisten kysymyksiin puhelinnumerossa +358 20 634 2550. Yksikön postiosoite on PL 72, 00381 Helsinki, Finland. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen inter.helsinki(at)kela.fi.

Suomi-koulujen valtionavustukset siirtyivät Suomi-Seura ry:n jaettaviksi
Suomi-Seura ry on Opetushallituksen pyynnöstä ottanut tehtäväkseen hoitaa Suomi-koulujen valtionavustusten jakamisen 1.1.2009 alkaen. Hakukriteerit, avustusten myöntämisen perusteet ja hakuajat säilyvät ennallaan. Jaamme avustukset kaikin puolin Opetushallituksen ohjeiden, linjausten ja neuvojen mukaisesti. Olemme jatkossakin läheisessä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Suomi-koulujen asioissa. Opetushallituksella säilyy edelleen vastuu valvoa, että avustusten jaossa ja käytössä noudatetaan valtionavustuslakia. Suomi-Seuran kautta haetaan sekä Suomi-koulujen toimintaan tarkoitetut valtionavustukset että maakohtaisiin koulutuspäiviin käytettävät avustukset. Hakemuslomake ja ohjeet ovat Internet-sivuillamme www.suomi-seura.fi kohdassa ”Apurahat”. Pyrimme kaikin tavoin hoitamaan avustusten jaon siten, että muutoksesta seuraa mahdollisimman vähän ylimääräistä huomioitavaa tai muistettavaa Suomi-kouluille. Yksi uusi asia kuitenkin on: joudumme Opetushallituksen juristien vaatimuksesta pyytämään, että jokainen Suomi-koulu lähettäisi hakemuksen yhteydessä kaksi kappaletta allekirjoitettua sopimuslomaketta, jossa Suomi-Seura ry sekä kyseessä oleva Suomi-koulu tai koulua ylläpitävä yhdistys sitoutuvat noudattamaan sovittuja ehtoja avustusten myöntämisestä, käyttämisestä ja käytön valvonnasta. Sopimus löytyy Internet-sivuiltamme, myös Apurahat-kohdan alta. Pyydämme, että Suomi-koulut tulostavat sopimusta kaksi kappaletta, lukevat, allekirjoittavat ja lähettävät sopimuslomakkeet hakemuksen mukana Suomi-Seuralle. Kun olemme saaneet sopimukset, allekirjoitamme ne ja lähetämme toisen kappaleen takaisin Suomi-koululle avustuspäätöksen mukana. Toinen kappale jää Suomi-Seuralle. On todella tärkeää, että Suomi-koulut muistavat toimittaa sopimuksen meille (2 kpl), sillä ilman sitä emme voi maksaa myönnettyä avustusta. Lomakkeen lopussa mainitut liitteet (avustuspäätös ja selvityslomake) Suomi-Seura lähettää Suomi-koululle, joten niistä Suomi-koulujen ei tarvitse huolehtia. Avustushakemuksessa kysymme Suomi-koulun tai koulua ylläpitävän yhdistyksen jäsennumeroa Suomi-Seurassa. Tämä koskee vain niitä kouluja ja yhdistyksiä, jotka ovat Suomi-Seuran jäseniä. Jäsennumero helpottaa meitä oman rekisterimme ylläpitämisessä sekä koulun tietojen etsimisessä. Jäsenyys Suomi-Seurassa ei vaikuta millään lailla valtionavustusten jakamiseen tai jakoperusteisiin. Vuoden 2008 avustusten tiliselvitykset tulee lähettää Opetushallitukseen, mutta toki toimitamme papereita toisillemme puolin ja toisin, jos jokin lomake päätyy väärään osoitteeseen.

Ei kommentteja: